26.4.2020
Kannanotot

Kommentti Hämeentien liikenteen­ohjaus­suunnitelmasta

Hämeentien ja sen ympäristön liikenteenohjaussuunnitelma välillä Siltasaarenkatu – Mäkelänkatu hyväksyttiin viranhaltijapäätöksellä 27.3.2020. Toisin kuin kaavoihin ja katusuunnitelmiin, liikenteen­ohjaus­suunnitelmiin ei voi mitenkään tutustua eikä niitä voi kommentoida ennen suunnitelmien hyväksymistä. Hämeentien liikenteen­ohjaus­suunnitelmaan onkin jäänyt puutteita, jotka olisi syytä korjata.

Helsingin Polkupyöräilijät ry toivoo alla esitettyjä muutoksia Hämeentien liikenteen­ohjaus­suunnitelmaan. Mikäli muutoksia ei jostain syystä pystytä toteuttamaan, toivomme, että vastaaviin asioihin kiinnitettäisiin aiempaa tarkemmin huomiota seuraavissa liikenteen­ohjaus­suunitelmissa.

Muutosehdotuksemme:

1. Kaksisuuntaisten pyöräteiden merkintä

Suunnitelmasta puuttuvat kokonaan suuntanuolet kaksisuuntaisten pyöräteiden merkkien alta. Ainakin Eläintarhantiellä, Mäkelänkadulla, Lautatarhankadulla, Vilhonvuorenkadulla, Pengerpolulla, Kinaporinkadulla ja Hämeentiellä Lautatarhankadun kohdalta pohjoiseen on kaksisuuntaisia pyöräteitä, joita ei ole merkitty uuden tieliikennelain mukaisella tavalla.

2. Vanhanmalliset opasteet vaihdetaan uusiin

Suunnitelmassa käytetään sekaisin sekä uusia että vanhoja pyöräliikenteen opasteita. Vanhan mallisissa opasteissa pyöräliikenne ja jalankulku on yhdistetty Helsingin periaatteiden vastaisesti. Lisäksi vain yhdestä päästä kiinnitetyt viittaopasteet kääntyilevät ajan kuluessa helposti vääriin suuntiin, jolloin niiden merkitys katoaa.

Suoraan eteenpäin osoittavia vanhanmallisia opasteita ei pysty lukemaan ennen kuin vasta niiden kohdalla. Opasteet ovat usein risteysalueilla, jolloin pyöräilijän huomion tulee olla kiinnittynyt eritoten muun liikenteen seuraamiseen. Pään kääntäminen sivulle opasteen lukemista varten aiheuttaa helposti vaaratilanteita, joten uudenmalliset, ajosuunnasta tultaessa luettavissa olevat opasteet ovat huomattavasti turvallisempi ja toimivampi vaihtoehto.

Toivomme, että uudenlaisiin pyöräliikenteen opasteisiin siirryttäisiin nopeammin ja systemaattisemmin.

3. Keskusta-opaste Hakaniemessä

Viittaopaste Siltasaarenkadun ja Eläintarhantien kulmassa opastaa pyöräilijät ja kävelijät keskustaan rannan kautta. Uusi pyöräkaista ei tue tällaista ajoreittiä, sillä sen geometria ohjaa pyöräliikenteen suoraan Siltasaarenkadulle suoraan kohti etelää. Tässä kohdassa pyöräilijällä ei myöskään ole tilaa kääntyä oikealle ainakaan tilanteessa, jossa Eläintarhantien suunnalta pyörätietä on tulossa vastaantulijoita, tai jos pyörätietä on ylittämässä jalankulkijoita.

Onko tämä opaste sijoitettu tarkoituksenmukaisesti näin? Luonnollinen ajosuunta keskustaan mennessä jatkuu tällä kohdalla suoraan. Mikäli jostain syystä pyöräilijät halutaan kierrättää Eläintarhantien kautta keskustaan, ovathan asianmukaiset opasteet myös seuraavissa kadunkulmissa paikoillaan opastamassa tälle kiertoreitille? Tällainen yksittäinen nuoli ei ole riittävä ohjaamaan kasvavia pyöräliikennevirtoja kiertoreitille.

4. Pyöräily Siltasaarentieltä Hämeentielle

Hakaniementorin laidalta Siltasaarenkatua Hämeentielle on sallittu ajo ainoastaan busseille ja takseille, vaikka heti suojatien jälkeen opastetaan pyöräilijöitä tähän suuntaan. Ajokaistan yläpuolelle sijoitettava pakollinen ajosuunta -liikennemerkki (liikennemerkki D1.3 uuden tieliikennelain mukaisesti) varustettuna bussi- ja taksilisäkilvin ei salli pyöräilyä kyseiseen suuntaan, vaikka kyseessä olisikin bussikaista. Tähän tulee lisätä polkupyörä-lisäkilpi (liikennemerkki H12.10 sinipohjaisena), jotta pyöräily suoraan olisi laillista.

5. Vasemmalle kääntyminen Toiselle linjalle tai Hakaniemen torikadulle

Hämeentien, Hakaniemen torikadun ja Toisen linjan risteyksessä kielletään vasemmalle kääntyminen, joka koskee myös risteysalueella ajoradalla kulkevaa pyöräliikennettä. Ns. pitkän käännöksen tekemiseen olisi tilaa ja Hakaniemen torikadulla on jopa pyörätasku, joten kieltomerkkien alle tulisi asentaa lisäkilvet, joissa sallitaan vasemmalle kääntyminen pyöräliikenteelle ns. pitkänä käännöksenä.

6. Kumpulan opasteet

Mäkelänkadun ja Hämeentien risteyksessä viittaopasteet Kumpulaan ohjaavat pyöräliikenteen ns. vastavirtaan tien vasemmalle puolelle. Tällainen opastus ei tue tavoitetta yksisuuntaisesta pyöräliikenteestä muun ajoneuvoliikenteen mukaisesti.

Vaikka Hämeentien pohjoispuolen vanhat pyörätiet säilyvät edelleen kaksisuuntaisina, olisi kuitenkin hyvä, että liikenteen ohjauksella pyrittäisiin ohjaamaan kohti yksisuuntaista pyöräilykulttuuria. Mielestämme kannatettavin ratkaisu olisi, että pyöräliikenne kohti pohjoista ohjattaisiin Hämeentien itäreunan pyörätietä pitkin. Hämeentien länsipuolella olevaan Kumpulaan pääsee pohjoisempana Hämeentiellä ja Kustaa Vaasan tiellä useasta paikasta, eikä ohjaus Hämeentien länsireunalle ole perusteltua tällä kohdalla.

7. Kääntyminen Hämeentieltä Mäkelänkadulle

Hämeentieltä Mäkelänkadulle kääntyminen on tehty hankalaksi, sillä Mäkelänkadun pohjoisreunalta puuttuu pyöräväylä ja risteyksessä pitää tehdä U-käännös päästäkseen eteläreunan kaksisuuntaiselle pyörätielle.

Tilannetta voitaisiin parantaa niin, että Mäkelänkadun pohjoispuolen jalkakäytävä jaettaisiin jalkakäytäväksi ja yksisuuntaiseksi pyörätieksi Vääksyntielle saakka. Mäkelänkadun perusparannuksen myötä tähän toteutettaneen kunnolliset yksisuuntaiset pyörätiet, mutta kyseinen perusparannus tulee tapahtumaan vasta pitkän ajan kuluttua. Nykyisellään Mäkelänkadun pohjoispuolen ajorata Hämeentien ja Vääksyntien välillä sekä nykyinen pyörätie kadun eteläreunalla ovat turvattomia runsaan bussiliikenteen, huonojen näkemien ja tien geometrian takia. Tällainen pieni parannus ongelmallisimman korttelin kohdalle olisi tervetullut muutos ja parantaisi huomattavasti pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta.

8. Opasteet Hämeentien ja Helsinginkadun risteyksessä

Etelästä Hämeentietä tultaessa opastetaulu Helsinginkadun ja Hämeentien risteyksessä näyttää ohjaavan pyöräliikenteen Helsinginkadun eteläpuolen pyöräkaistalle. Ennakko-opaste on erittäin hyvä ratkaisu, mutta opasteen nuoli tulisi olla 90° käännöksen sijasta pyöräilijöille tarkoitetun ajolinjan suuntainen. Nuolen tulisi osoittaa enemmän kohti pohjoista ja Helsinginkadun pohjoispuolen pyörätietä. Riskinä on, että uudet pyöräliikenteen järjestelyt ja opasteet aiheuttavat pyöräilijöiden kulkemisen vaarallisesti väärään suuntaan.

Lisäksi kyseisessä opasteessa ohjataan kohti Vallilaa, mutta enää seuraavissa opasteissa ei ohjata kohti Vallilaa vaan Kumpulaa. Yleensä autoliikenteen opasteissa ohjataan seuraavaa kaupunginosaa pidemmälle, joten pitäisikö tähän kylttiin merkitä Kumpula muiden opasteiden tapaan?

Päivitys 19.5.2020: Kaupungin vastine ja toimenpiteet kommentin johdosta:

  1. Uuden lain mukaisten merkkien ulkoasun suunnittelu ja integroiminen suunnitteluohjelmiin on valtakunnallisella tasolla kesken. Tästä syystä kaksisuuntaista pyörätietä osoittavia lisäkilpiä ei ole liikenteen ohjaussuunnitelmissa vielä esitetty. Niitä ryhdytään lisäämään suunnitelmiin ja sitä myötä maastoon siirtymäajan puitteissa, kun niiden toteuttamiseksi on valmiudet olemassa.
  2. Uudentyyppisiä opasteita pyritään käyttämään mahdollisimman paljon, mutta tietyissä kohteissa on edelleen perusteltua käyttää vanhanmallisia opasteita. Vanhanmalliset opasteet sisältyvät myös uuteen tieliikennelakiin.
  3. Opastus perustuu reittipuuajatteluun, jossa käydään opastettavat kohteet ja reitit läpi. Helsingissä on parhaillaan käynnissä pyöräliikenteen viitoituksen yleissuunnitelman laatiminen, koska pyöräliikenteen osalta sellainen Helsingistä puuttuu ja siten opastusta on rakennettu lähinnä olemassa olevien opastettujen reittien ja sitä täydentävien uusien pyörätieosuuksien mukaan. Koska Siltasaarenkadun länsireunan pyörätien on tarkoitus rakentua Hämeentien remontin yhteydessä, korjaamme ohjaussuunnitelmaa ja käännämme ”Keskusta” -opasteen kohti etelää Siltasaarenkatua.
  4. Sallitaan suoraan ajaminen myös polkupyörillä Siltasaarenkadulta Hämeentielle vaihtamalla lisäkilpi yläpuolisiin liikennemerkkeihin.
  5. Vasemmalle kääntymiskielto risteyksessä ei estä pyöräilijää tekemästä pitkää käännöstä.
  6. Poistamme ”Kumpula” -viitan Hämeentien länsipuolelta ja käännämme itäreunan ”Kumpula” -viitan siten, että pyöräliikenne ohjataan Hämeentien itäreunaa pitkin kohti pohjoista.
  7. Hämeentien urakka-alue ei ulottunut Lautatarhankadun ja Hämeentien risteykseen asti ja siten ylitysjärjestelyt säilyivät pääosin ennallaan Mäkelänkadun risteyksessä. Mäkelänkadun perusparannuksen, jossa rakennetaan yksisuuntaisia pyöräteitä, on arvioitu alkavan viiden vuoden sisään. Siksi emme näe tässä vaiheessa tarpeelliseksi muuttaa pyöräliikenteen järjestelyjä Mäkelänkadulla.
  8. Opasteen tulee olla riittävän ajoissa nähtävissä, jotta pyöräilijällä on aikaa valita reittinsä. Kadun ylityksen kohdalla opaste olisi ollut havaittavissa liian myöhään. Emme nähneet riskinä, että pyöräilijät kääntyisivät pyöräkaistaa väärään suuntaan Helsinginkadulle. Opastetta voidaan muokata siten, että 90-asteen nuolen sijasta käytetään ehdottamaanne 45-asteen nuolikuviota selkiyttämään opastusta. Kumpulan opastus alkaa vasta Lautatarhantien risteyksestä, josta Vallilan alueraja alkaa ja siten pyöräilijällä on valittavanaan useita reittejä lähikohteisiin Vallilan alueen sisällä.

Tulevat tapahtumat

Su 16.8. klo 10:15 – 13:15

Pyöräretki Helsingin ympäristön ulkotaiteeseen

Tervetuloa HePon matalan kynnyksen pyöräretkelle, jolla tutustutaan Helsingin ympäristön ulkotaiteeseen.

Kokoontuminen sunnuntaina 16.8. Maunulan majalla (Metsäläntie 9) klo 10:15. Retki alkaa klo 10:30. Retkelle ei ole määritelty tarkkaa päättymisaikaa. Tarkista tiedot
retkikalenterista mahdollisten viime hetken muutosten varalta.

Lisätietoja HePon matalan kynnyksen ohjatuista retkistä voit lukea kotisivuiltamme: https://hepo.fi/toiminta/retket/. Retkille ovat tervetulleita kaikki, joille pyöräily on jo tuttua. Ota vain pyöräsi ja saavu paikalle. Retkellä on maltillinen tahti, viihtyisä tunnelma ja mahdollisuus pullakahveihin taukopaikalla.

HePon retket ovat maksuttomia, eikä niille tarvitse ilmoittautua erikseen.

Retki Facebookissa

Maunulan Ulkoilumaja, Metsäläntie 9, 00620 Helsinki, Suomi
Ma 17.8. klo 17:00 – 19:00

HePon vaikuttamisryhmän kokous

Tervetuloa syksyn ensimmäiseen HePon vaikuttamisryhmän kokoukseen!

os. Iso Roobertinkatu 3-5 Sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri "Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto" 2. krs.

Lisätietoja: 
henni.ahvenlampi@hepo.fi

Kokoukseen voi osallistua myös etänä. Liity palaveriin tästä linkistä: meet.google.com/xmz-hnjo-ojg 

Tämä esityslista täydentyy vielä ennen palaverin alkua: 
https://docs.google.com/document/d/1_EH7zCtQ7W7TATXmaxf9CmT3_-NZ2ILYLHOJtUwwEKI/edit?usp=sharing

Myös uudet - tervetuloa mukaan!

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Suomi
Ke 19.8. klo 16:00 – 17:00

Pyöräilykaupunki Pasila -etätapahtuma

Pasilasta halutaan tehdä Suomen saavutettavin paikka, mutta vielä on paljon tehtävää. Miten sujuva ja turvallinen pyöräily mahdollistetaan?

Paneelikeskustelussa mukana:

- Harri Verkamo, Pasila-projektin liikennejärjestelyjen projektijohtaja, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
- Oskari Kaupinmäki, pyöräilykoordinaattori, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
- Petri Kangassalo, kaupunkisuunnitteluryhmän koordinaattori, Dodo ry
- Tapio Keihänen, hallituksen jäsen, Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry
- Jenni Ekholm, asukasaktiivi, Pasila-liike

Paneelin puheenjohtajana toimii Helsingin Polkupyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi ja yleisökysymyksien välittäjänä Malm Nordlund Dodosta. Kysymyksiä voi esittää jo ennen tapahtumaa täällä:
https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8

Etätapahtuman linkki päivitetään tänne lähempänä tapahtumaa.

Tapahtuman järjestävät Dodo ry ja Helsingin polkupyöräilijät ry.

Dodo ry on urbaani ympäristöjärjestö, jonka toiminnan aiheita ovat kestävä kaupunkisuunnittelu, kestävä ruoantuotanto, ilmasto, globaali kehitys ja vertaisoppiminen. Dodon toiminta on keskittynyt Pasilan veturitalleille, jossa sijaitsee Dodon kaupunkiviljely- ja tapahtumakeskus Kääntöpöytä. Dodo on myös laatinut Ratapihavision eteläisen Keski-Pasilan alueesta.
https://dodo.org/

Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) on pääkaupunkiseudun pyöräilyn ja pyöräliikenteen edistämisyhdistys. Järjestön toimintaan kuuluu kuuluu vaikuttamista, tiedottamista, tapahtumia, retkiä ja lenkkejä. Vaikuttamiseen kuuluu jatkuvaa vuoropuhelua kaupunkien virkamiesten ja poliitikkojen kanssa ja yhteistyötä muiden pyöräilyyn liittyvien tahojen kanssa. Liity jäseneksi! https://hepo.fi/yhdistys/liity-jaseneksi/

****
IN ENGLISH

Biking town Pasila

The panel discussion will be held in Finnish but questions can be asked also in English - in the event or here in advance: https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8.

The discussion looks into the future of Pasila and how to develop biking in the area which aims to be the most easy to reach spot in Finland.

Panelists:
- Harri Verkamo, Pasila project's traffic solutions' director, Helsinki Urban Environment Division
- Oskari Kaupinmäki, cycling coordinator, Helsinki Urban Environment Division
- Petri Kangassalo, Coordinator of Urban planning group, Dodo
- Tapio Keihänen, board member, Helsinki cyclists
- Jenni Ekholm, community activist, Pasila movement

Kalenteri