26.4.2020
Kannanotot

Kommentti Hämeentien liikenteen­ohjaus­suunnitelmasta

Hämeentien ja sen ympäristön liikenteenohjaussuunnitelma välillä Siltasaarenkatu – Mäkelänkatu hyväksyttiin viranhaltijapäätöksellä 27.3.2020. Toisin kuin kaavoihin ja katusuunnitelmiin, liikenteen­ohjaus­suunnitelmiin ei voi mitenkään tutustua eikä niitä voi kommentoida ennen suunnitelmien hyväksymistä. Hämeentien liikenteen­ohjaus­suunnitelmaan onkin jäänyt puutteita, jotka olisi syytä korjata.

Helsingin Polkupyöräilijät ry toivoo alla esitettyjä muutoksia Hämeentien liikenteen­ohjaus­suunnitelmaan. Mikäli muutoksia ei jostain syystä pystytä toteuttamaan, toivomme, että vastaaviin asioihin kiinnitettäisiin aiempaa tarkemmin huomiota seuraavissa liikenteen­ohjaus­suunitelmissa.

Muutosehdotuksemme:

1. Kaksisuuntaisten pyöräteiden merkintä

Suunnitelmasta puuttuvat kokonaan suuntanuolet kaksisuuntaisten pyöräteiden merkkien alta. Ainakin Eläintarhantiellä, Mäkelänkadulla, Lautatarhankadulla, Vilhonvuorenkadulla, Pengerpolulla, Kinaporinkadulla ja Hämeentiellä Lautatarhankadun kohdalta pohjoiseen on kaksisuuntaisia pyöräteitä, joita ei ole merkitty uuden tieliikennelain mukaisella tavalla.

2. Vanhanmalliset opasteet vaihdetaan uusiin

Suunnitelmassa käytetään sekaisin sekä uusia että vanhoja pyöräliikenteen opasteita. Vanhan mallisissa opasteissa pyöräliikenne ja jalankulku on yhdistetty Helsingin periaatteiden vastaisesti. Lisäksi vain yhdestä päästä kiinnitetyt viittaopasteet kääntyilevät ajan kuluessa helposti vääriin suuntiin, jolloin niiden merkitys katoaa.

Suoraan eteenpäin osoittavia vanhanmallisia opasteita ei pysty lukemaan ennen kuin vasta niiden kohdalla. Opasteet ovat usein risteysalueilla, jolloin pyöräilijän huomion tulee olla kiinnittynyt eritoten muun liikenteen seuraamiseen. Pään kääntäminen sivulle opasteen lukemista varten aiheuttaa helposti vaaratilanteita, joten uudenmalliset, ajosuunnasta tultaessa luettavissa olevat opasteet ovat huomattavasti turvallisempi ja toimivampi vaihtoehto.

Toivomme, että uudenlaisiin pyöräliikenteen opasteisiin siirryttäisiin nopeammin ja systemaattisemmin.

3. Keskusta-opaste Hakaniemessä

Viittaopaste Siltasaarenkadun ja Eläintarhantien kulmassa opastaa pyöräilijät ja kävelijät keskustaan rannan kautta. Uusi pyöräkaista ei tue tällaista ajoreittiä, sillä sen geometria ohjaa pyöräliikenteen suoraan Siltasaarenkadulle suoraan kohti etelää. Tässä kohdassa pyöräilijällä ei myöskään ole tilaa kääntyä oikealle ainakaan tilanteessa, jossa Eläintarhantien suunnalta pyörätietä on tulossa vastaantulijoita, tai jos pyörätietä on ylittämässä jalankulkijoita.

Onko tämä opaste sijoitettu tarkoituksenmukaisesti näin? Luonnollinen ajosuunta keskustaan mennessä jatkuu tällä kohdalla suoraan. Mikäli jostain syystä pyöräilijät halutaan kierrättää Eläintarhantien kautta keskustaan, ovathan asianmukaiset opasteet myös seuraavissa kadunkulmissa paikoillaan opastamassa tälle kiertoreitille? Tällainen yksittäinen nuoli ei ole riittävä ohjaamaan kasvavia pyöräliikennevirtoja kiertoreitille.

4. Pyöräily Siltasaarentieltä Hämeentielle

Hakaniementorin laidalta Siltasaarenkatua Hämeentielle on sallittu ajo ainoastaan busseille ja takseille, vaikka heti suojatien jälkeen opastetaan pyöräilijöitä tähän suuntaan. Ajokaistan yläpuolelle sijoitettava pakollinen ajosuunta -liikennemerkki (liikennemerkki D1.3 uuden tieliikennelain mukaisesti) varustettuna bussi- ja taksilisäkilvin ei salli pyöräilyä kyseiseen suuntaan, vaikka kyseessä olisikin bussikaista. Tähän tulee lisätä polkupyörä-lisäkilpi (liikennemerkki H12.10 sinipohjaisena), jotta pyöräily suoraan olisi laillista.

5. Vasemmalle kääntyminen Toiselle linjalle tai Hakaniemen torikadulle

Hämeentien, Hakaniemen torikadun ja Toisen linjan risteyksessä kielletään vasemmalle kääntyminen, joka koskee myös risteysalueella ajoradalla kulkevaa pyöräliikennettä. Ns. pitkän käännöksen tekemiseen olisi tilaa ja Hakaniemen torikadulla on jopa pyörätasku, joten kieltomerkkien alle tulisi asentaa lisäkilvet, joissa sallitaan vasemmalle kääntyminen pyöräliikenteelle ns. pitkänä käännöksenä.

6. Kumpulan opasteet

Mäkelänkadun ja Hämeentien risteyksessä viittaopasteet Kumpulaan ohjaavat pyöräliikenteen ns. vastavirtaan tien vasemmalle puolelle. Tällainen opastus ei tue tavoitetta yksisuuntaisesta pyöräliikenteestä muun ajoneuvoliikenteen mukaisesti.

Vaikka Hämeentien pohjoispuolen vanhat pyörätiet säilyvät edelleen kaksisuuntaisina, olisi kuitenkin hyvä, että liikenteen ohjauksella pyrittäisiin ohjaamaan kohti yksisuuntaista pyöräilykulttuuria. Mielestämme kannatettavin ratkaisu olisi, että pyöräliikenne kohti pohjoista ohjattaisiin Hämeentien itäreunan pyörätietä pitkin. Hämeentien länsipuolella olevaan Kumpulaan pääsee pohjoisempana Hämeentiellä ja Kustaa Vaasan tiellä useasta paikasta, eikä ohjaus Hämeentien länsireunalle ole perusteltua tällä kohdalla.

7. Kääntyminen Hämeentieltä Mäkelänkadulle

Hämeentieltä Mäkelänkadulle kääntyminen on tehty hankalaksi, sillä Mäkelänkadun pohjoisreunalta puuttuu pyöräväylä ja risteyksessä pitää tehdä U-käännös päästäkseen eteläreunan kaksisuuntaiselle pyörätielle.

Tilannetta voitaisiin parantaa niin, että Mäkelänkadun pohjoispuolen jalkakäytävä jaettaisiin jalkakäytäväksi ja yksisuuntaiseksi pyörätieksi Vääksyntielle saakka. Mäkelänkadun perusparannuksen myötä tähän toteutettaneen kunnolliset yksisuuntaiset pyörätiet, mutta kyseinen perusparannus tulee tapahtumaan vasta pitkän ajan kuluttua. Nykyisellään Mäkelänkadun pohjoispuolen ajorata Hämeentien ja Vääksyntien välillä sekä nykyinen pyörätie kadun eteläreunalla ovat turvattomia runsaan bussiliikenteen, huonojen näkemien ja tien geometrian takia. Tällainen pieni parannus ongelmallisimman korttelin kohdalle olisi tervetullut muutos ja parantaisi huomattavasti pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta.

8. Opasteet Hämeentien ja Helsinginkadun risteyksessä

Etelästä Hämeentietä tultaessa opastetaulu Helsinginkadun ja Hämeentien risteyksessä näyttää ohjaavan pyöräliikenteen Helsinginkadun eteläpuolen pyöräkaistalle. Ennakko-opaste on erittäin hyvä ratkaisu, mutta opasteen nuoli tulisi olla 90° käännöksen sijasta pyöräilijöille tarkoitetun ajolinjan suuntainen. Nuolen tulisi osoittaa enemmän kohti pohjoista ja Helsinginkadun pohjoispuolen pyörätietä. Riskinä on, että uudet pyöräliikenteen järjestelyt ja opasteet aiheuttavat pyöräilijöiden kulkemisen vaarallisesti väärään suuntaan.

Lisäksi kyseisessä opasteessa ohjataan kohti Vallilaa, mutta enää seuraavissa opasteissa ei ohjata kohti Vallilaa vaan Kumpulaa. Yleensä autoliikenteen opasteissa ohjataan seuraavaa kaupunginosaa pidemmälle, joten pitäisikö tähän kylttiin merkitä Kumpula muiden opasteiden tapaan?

Päivitys 19.5.2020: Kaupungin vastine ja toimenpiteet kommentin johdosta:

 1. Uuden lain mukaisten merkkien ulkoasun suunnittelu ja integroiminen suunnitteluohjelmiin on valtakunnallisella tasolla kesken. Tästä syystä kaksisuuntaista pyörätietä osoittavia lisäkilpiä ei ole liikenteen ohjaussuunnitelmissa vielä esitetty. Niitä ryhdytään lisäämään suunnitelmiin ja sitä myötä maastoon siirtymäajan puitteissa, kun niiden toteuttamiseksi on valmiudet olemassa.
 2. Uudentyyppisiä opasteita pyritään käyttämään mahdollisimman paljon, mutta tietyissä kohteissa on edelleen perusteltua käyttää vanhanmallisia opasteita. Vanhanmalliset opasteet sisältyvät myös uuteen tieliikennelakiin.
 3. Opastus perustuu reittipuuajatteluun, jossa käydään opastettavat kohteet ja reitit läpi. Helsingissä on parhaillaan käynnissä pyöräliikenteen viitoituksen yleissuunnitelman laatiminen, koska pyöräliikenteen osalta sellainen Helsingistä puuttuu ja siten opastusta on rakennettu lähinnä olemassa olevien opastettujen reittien ja sitä täydentävien uusien pyörätieosuuksien mukaan. Koska Siltasaarenkadun länsireunan pyörätien on tarkoitus rakentua Hämeentien remontin yhteydessä, korjaamme ohjaussuunnitelmaa ja käännämme ”Keskusta” -opasteen kohti etelää Siltasaarenkatua.
 4. Sallitaan suoraan ajaminen myös polkupyörillä Siltasaarenkadulta Hämeentielle vaihtamalla lisäkilpi yläpuolisiin liikennemerkkeihin.
 5. Vasemmalle kääntymiskielto risteyksessä ei estä pyöräilijää tekemästä pitkää käännöstä.
 6. Poistamme ”Kumpula” -viitan Hämeentien länsipuolelta ja käännämme itäreunan ”Kumpula” -viitan siten, että pyöräliikenne ohjataan Hämeentien itäreunaa pitkin kohti pohjoista.
 7. Hämeentien urakka-alue ei ulottunut Lautatarhankadun ja Hämeentien risteykseen asti ja siten ylitysjärjestelyt säilyivät pääosin ennallaan Mäkelänkadun risteyksessä. Mäkelänkadun perusparannuksen, jossa rakennetaan yksisuuntaisia pyöräteitä, on arvioitu alkavan viiden vuoden sisään. Siksi emme näe tässä vaiheessa tarpeelliseksi muuttaa pyöräliikenteen järjestelyjä Mäkelänkadulla.
 8. Opasteen tulee olla riittävän ajoissa nähtävissä, jotta pyöräilijällä on aikaa valita reittinsä. Kadun ylityksen kohdalla opaste olisi ollut havaittavissa liian myöhään. Emme nähneet riskinä, että pyöräilijät kääntyisivät pyöräkaistaa väärään suuntaan Helsinginkadulle. Opastetta voidaan muokata siten, että 90-asteen nuolen sijasta käytetään ehdottamaanne 45-asteen nuolikuviota selkiyttämään opastusta. Kumpulan opastus alkaa vasta Lautatarhantien risteyksestä, josta Vallilan alueraja alkaa ja siten pyöräilijällä on valittavanaan useita reittejä lähikohteisiin Vallilan alueen sisällä.

Tulevat tapahtumat

Ke 27.5. klo 17:00 – 19:00

Jatketaanko HePon lenkkitoimintaa?

HePo lenkkitoiminnan järjestämiseksi etsitään edelleen yhtä tai useampaa lenkkivastaavaa. Ns. HePon lenkit ovat pyörineet viime kausina ilman lenkkivastaavaa. Jotta HePon nimellä toimivaa lenkkitoimintaa voidaan jatkaa enää tämän pidempään, edellytyksenä on, että tarvittavat vapaaehtoiset lenkkivastaavat löytyvät. Valitettavasti, jos yhtä tai useampaa lenkkivastaavana toimivaa vapaaehtoista ei löydy, HePon lenkkitoiminta päättyy tänä keväänä.

Mitä lenkkivastaava tekee?

Lenkkivastaava koordinoi lenkinvetäjien toimintaa ja koulutusten järjestämistä sekä huolehtii, että HePon lenkkitoiminta antaa ystävällisen ja tervetulleeksi toivottavan kuvan HePon toiminnasta. Vastaava huolehtii, että lenkkiohjelmistossa on myös matalan kynnyksen yhteislenkkejä eli takuulenkkejä (vauhti max. 25 km /h), joiden osallistujille annetaan takuu mukana pitämisestä. Lenkkivastaava huolehtii, että jos vetäjättömiä ja itseohjautuvia lenkkejä järjestetään, vetäjättömyys ja itseohjautuvuus tiedotetaan osallistujille selkeästi.

Lenkkivastaavan ei itse tarvitse vetää lenkkejä tai osata kouluttaa, vaan riittää että hän koordinoi toimintaa. Lenkkitoiminnan vastuita voidaan jakaa useammalle henkilölle, joista voidaan muodostaa lenkkitiimi. Tiimilläkin tulee kuitenkin olla yksi vastuuhenkilö samaan tapaan kuin yhdistyksellä on hallitus ja hallituksella puheenjohtaja.

Lenkkitoiminnasta saa lisätietoja HePon toiminnanjohtajalta:
henni.ahvenlampi@hepo.fi.

Jos olet kiinnostunut toimimaan lenkkivastaavana mahdollistaen HePon lenkkitoiminnan jatkumisen osallistu ke 27.5. Klo 17-19 järjestettävään lenkkikokoukseen, jossa HePon lenkkitoiminnan jatkumisesta tai päättymisestä päätetään.

Paikka: Polkimolle osoitteeseen Iso Roobertinkatu 3-5 A (sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri ”Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto”, 2. krs).

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/3003886539665353/

Kokouksen voi osallistua etäyhteydellä seuraavan linkin kautta: meet.google.com/jcx-mttp-avg


This event has a video call. Join: https://meet.google.com/jcx-mttp-avg +358 9 85691237 PIN: 163350965# View more phone numbers: https://tel.meet/jcx-mttp-avg?pin=8138692822164&hs=7

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Suomi
Ma 8.6. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22
Pe 12.6. klo 16:00 – 17:00

Pyöräilykaupunki Pasila -paneelikeskustelu

Ympäristöjärjestä Dodo ry ja Helsingin polkupyöräilijät ry. järjestävät Helsinki-päivänä 12.6. klo 16-17 Pasilaa ja pyöräilyä käsittelevän paneelikeskustelun.

Pasilasta halutaan tehdä Suomen saavutettavin paikka, mutta vielä on paljon tehtävää. Miten sujuva ja turvallinen pyöräily mahdollistetaan? 

Paneelikeskustelussa mukana:

 • Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, Oskari Kaupinmäki, pyöräilykoordinaattori
 • Dodo ry, Petri Kangassalo, kaupunkisuunnitteluryhmä
 • Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry, Tapio Keihänen, hallituksen jäsen
 • Pasila-liike, Jenni Ekholm
 • (Viides panelisti varmistuu pian.)

Paneelin puheenjohtajana toimii Helsingin polkupyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi ja yleisökysymyksien välittäjänä Malm Nordlund Dodosta. 

Tapahtuma on osa Helsinki-päivää, jonka kaikki tapahtumat ovat tänä vuonna verkossa. 

Tapahtumaan osallistutaan etäyhteydellä ja osallistumislinkki päivitetään ennen tapahtumaa tälle sivulle: https://hepo.fi/2020/05/12/pyorailykaupunki-pasila-etatapahtuma-12-6/

Yleisökysymyksiä voi lähettää ennen tapahtumaa seuraavan linkin kautta: https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/573609153281128/

Su 14.6. klo 10:30 – 16:00

Pyöräretki ja retkien suunnittelukokous

Oletko jo kokeillut Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry:n leppoisia pyöräretkiä? Haluaisitko toimia retkenvetäjänä ja järjestää retken suosikkikohteeseesi?

Tervetuloa suunnittelemaan HePon retkikauden 2020 pyöräretkiä Maunulan ulkoilumajalle sunnuntaina 14.6. klo 14 (Metsäläntie 9, Helsinki). HePo tarjoaa kokoukseen osallistuville pullakahvit. Ennen kokousta poljemme retken Tapiolaan, jonne lähtö Maunulan majalta klo 10:30.

Tapahtuma Facebookissa: 
https://www.facebook.com/events/253027409144125/  

HePon ohjattuja pyöräretkiä järjestetään koko kesän lauantaisin ja sunnuntaisin Maunulan majalta keskuspuistosta. HePon retkille on ominaista mielenkiintoiset retkikohteet, rento pyöräilyvauhti sekä kahvittelu pyöräilyhenkisessä seurassa.

Suunnittelutapaamiseen ovat tervetulleita kaikki retkitoiminnan pyörittämisestä kiinnostuneet hepolaiset, niin uudet kuin vanhatkin tekijät. Tapaamisessa suunnitellaan tulevan kesäkauden retkiohjelmaa ja päätetään kauden päättäjäispäivä.

Retkien lisäksi tapaamisessa käydään läpi hyvältä retkenvetäjältä toivottuja taitoja, joiden avulla retkistä tulee entistä parempia, ja uusienkin on helpompi liittyä mukaan.

Jos et pääse paikalle kokoukseen, mutta haluat toimia retkenvetäjänä, ota yhteyttä retkivastaava Matti Takalaan (matti.takala@hepo.fi, puh. 041-7558691). Retkiä koskevia kysymyksiä, ideoita ja ehdotuksia voi esittää retkivastaavan lisäksi apulaisretkivastaava Satu Leppäselle (satu.leppanen@hepo.fi, puh. 040-5382873).

Lisätietoa HePon retkitoiminnasta löytyy HePon verkkosivuilta. Kun kesäkauden 2020 retkiohjelmasta on päätetty, tieto päivitetään alle linkatulle sivulle kohtaan HePon retkikalenteri: https://hepo.fi/toiminta/retket/

Maunulan Ulkoilumaja, Metsäläntie 9, 00620 Helsinki, Suomi
Kalenteri