26.1.2021
Kannanotot

Muistutus Leppävaaran keskuksen asemakaavaehdotuksesta

Baanan linjaus ja laatutaso

Rantaradanbaana kulkee nimensä mukaisesti rantaradan vierellä samassa ratakäytävässä junaradan kanssa. Tällä linjauksella on useita etuja. Koska junarata kulkee suoraan, ilman suuria korkeuseroja eikä se risteä samassa tasossa minkään muun liikenneväylän kanssa, sen varrella kulkeva pyörätie on mahdollista toteuttaa laadukkaasti samoja etuja hyödyntäen:

  • suorana,
  • ilman suuria korkeuseroja ja
  • ilman risteämisiä muiden liikennemuotojen kanssa.

Espoossa Mäkkylästä Leppävaaraan baana on kuitenkin suunniteltu toteutettavaksi autoliikenteen kanssa samaan käytävään, jolloin kaikki edellä mainitut edut menetetään ja tilalle saadaan:

  • jyrkät mäet alikuluista ylikulkuihin,
  • eritasoratkaisuista johtuvat turhat korkeuserot,
  • risteäminen vilkkaan jalankulkureitin kanssa,
  • vaarallinen risteys kahden alikulun risteyksessä sekä
  • jyrkät mutkat kadun puolelta toiselle siirryttäessä.

Suunnitelmassa esitetyllä reittilinjauksella näitä ongelmia on lähes mahdotonta välttää.

Erityisesti Ratsukadun ja Portinvartijantien välillä baana näyttää suunnitellun liian jyrkäksi. Väylä nousee noin 50 metrin matkalla vähintään 4 metriä alikulusta ylikulkuun, jolloin pituuskaltevuus on 8 prosenttia.

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida, että baanoilla pituuskaltevuuden maksimiarvo on 4 prosenttia. (Pyöräliikenteen suunnittelu, Väyläviraston ohjeita 18/2020, sivut 106-107).

Pysäköinti ja saavutettavuus

Leppävaaran keskus on merkittävä kaupallinen ja joukkoliikenteen keskus, joka tarvitsee laadukkaat pysäköintipalvelut niin joukkoliikenteen liityntäpysäköintiin kuin asiointipysäköintiinkin. Koska kyseessä on kaukoliikenteen terminaali, tarvetta on myös yön yli pysäköinnille.

Suunnitelmassa ei kuitenkaan esitetä parannuksia pyöräpysäköintiin muutamaa uutta pysäköintialuetta lukuun ottamatta. Suunnitelmissa ei ole esitetty yhtäkään lämmintä ja turvallista pyöräpysäköintitilaa, joka olisi saavutettavissa kaikista keskeisistä lähestymissuunnista.

Asiointipysäköinnin järjestämisessä tärkeää on kiinnittää huomiota etenkin keskuksen keskeisimpien päivittäistavarakauppojen saavutettavuuteen. Nykyisin Ratsusolassa sijaitseva sisäänkäynti mahdollistaa pysäköinnin sisäänkäynnin läheisyyteen myös tavarapyörille, mikä on edellytys autottomien perheiden asioinnille.

Suunnitelmien mukaan kulkua Ratsusolaan oltaisiin mahdollisesti sulkemassa pyöräliikenteeltä. Tämä heikentäisi mainittujen päivittäistavarakauppojen saavutettavuutta merkittävästi. Tämän vaihtoehdon toteutuessa tulee tavara- ja muiden pyörien pysäköinti järjestää muuta kautta näiden kauppojen välittömään läheisyyteen ja eri suunnista helposti saavutettavasti siten, että keskusta ei tarvitse kiertää ympäri päästäkseen pysäköintiin.

Mikäli pysäköinti järjestetään maanalaisena esimerkiksi autopysäköinnin yhteydessä, tulee kulku näihin tiloihin järjestää turvallisesti sekä opastaa ja merkitä selkeästi.

Päivitys

Alueen pohjoisosan kaavoitus on keskeytetty. Eteläosan kaavoitus on käynnissä (Leppävaaranaukio, alue 1115605) ja kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kaavaa 28.9.2022.