26.4.2021
Kannanotot

Muistutus Kyläsepäntien kaava-alueen katusuunnitelmista

Stensintie

Stensintie on keskeinen yhteys Kauniaisten ja Kaakkois-Espoon välillä. Stensintie on lyhin reitti Kauniaisten ja Kehä II:n välillä, ja Nihtisillan kautta kulkevaan reittiin verrattuna suunnilleen samanpituinen Mankkaan ja Turvesuontien suuntaan. Pyöräliikenteen pääreitti kulkee Nihtisillan kautta, mutta Stensintie tarjoaa huomattavasti viihtyisämmän yhteyden Nihtisillan epämiellyttävään autoliikenneympäristöön verrattuna.

Lisäksi Stensintie on liityntäliikenteen reitti Kauniaisten rautatieasemalle (Pyöräilyn edistämisohjelma, sivu 62).

Stensintien houkuttelevuus näkyy verrattaessa keskenään tienkäyttäjien todellista käyttäytymistä (Strava heatmap) ja ennustemallia (Brutus), kuvat alla. Käytännössä Stensintie on vilkkaampi kuin Nihtisillan kautta kulkeva pääreitti, vaikka ennuste antaa päinvastaisen tuloksen.

Kuva: Stensintie näkyy Stravan heatmapissa hieman käytetympänä reittinä kuin Nihtisillan kautta kulkeva reitti tai esimerkiksi Kehä II:n varsi.
Kuva: Brutus-ennustemallin mukaan Stensintie kerää hieman vähemmän liikennettä kuin Nihtisilta, mutta saman verran kuin Kehä II:n varsi.

Katusuunnitelmassa Stensintien yhteyttä ei kuitenkaan ole huomioitu, vaan yhteys on katkaistu.

Kyläsepänympyrän kautta kulkeva reitti on lähes kolminkertainen suoraan yhteyteen verrattuna. Pyöräliikenteelle ajallinen menetys ei ole suuri, mutta jalankulkijoille Kyläsepänympyrän kautta kierrättäminen pidentää matkaa merkittävästi. Stensintien ja Kyläsepäntien risteyksessä tuleekin todennäköisimmin käymään kuten Niittykummun metroaseman kohdalla Merituulentiellä, missä jalankulkijat ylittävät kadun lyhintä reittiä pitkin.

Vastaava tilanne on esimerkiksi Helsingissä Hakamäentiellä, missä epäonnistuneen suunnittelun vuoksi jalankulku ja pyöräliikenne kulkee vaarallisesti liittymän poikki ajoratojen ja liikenteenjakajan yli, koska jalankululle ja pyöräliikenteelle tarkoitettu reitti on kohtuuttoman pitkä, mäkinen ja mutkainen.

Kuvat yllä ja alla: Helsingissä Hakamäentien liittymään muodostunut polku osoittaa, että suunnittelu on epäonnistunut. Jalan ja pyörällä liikkuvat käyttävät lyhintä mahdollista reittiä. Polku näkyy jopa ilmakuvassa (Helsingin karttapalvelu 2020).

Matkan pitenemisen lisäksi Kyläsepänympyrän kautta kierrättäminen kasvattaa tarpeettomasti pyöräliikenteen reitin korkeuseroja, sillä Kyläsepänympyrä on Stensintietä alempana. Stensintie nousee ylöspäin joka tapauksessa Kauniaisten suuntaan, joten jokainen ylimääräinen nousumetri tulee välttää.

Katusuunnitelmaehdotuksessa esitetty ratkaisu on epätarkoituksenmukainen ja johtaa vaaralliseen liikennekäyttäytymiseen, eikä edistä sujuvaa liikkumista jalan ja pyörällä. Reitti Kauniaisten ja Kehä II:n välillä on monimutkainen ja vaikeasti suunnistettava (kuva alla). Vaikka Bengtsbyntien kautta kulkeva yhteys on hieman lyhyempi, ei sillä voida korvata Stensintien yhteyttä itään, eikä sitä voida lukea mukaan pyöräliikenteen pääreitistöön, sillä mitä ilmeisimmin se tulee kuulumaan heikoimpaan talvikunnossapidon luokkaan.

Kuva: Reitti Kehä II:n ja Kauniaisten välillä on monimutkainen ja vaikeasti suunnistettava riippumatta siitä, kulkeeko Bengtsbyntietä vai Bengtsbynpolkua.

Stensintien jalankulun ja pyöräliikenteen yhteys on säilytettävä.

Kyläsepäntie

Kyläsepäntiellä on käytetty suunnitteluratkaisuna sekä erillistä pyörätietä että yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää. Suunnittelualueen eteläosassa pyörätie päättyy ja muuttuu yhdistetyksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi.

Alueen rakentumisen myötä Kyläsepäntien alueelle muodostuu tiiviisti rakennettua ympäristöä. Väyläviraston Pyöräliikenteen suunnittelu -ohjeen mukaan yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää ei käytetä tiiviisti rakennetussa liikenneympäristössä. Yhdistetty väylä ei mahdollista laadukkaita ratkaisuita yhtäaikaisesti sekä jalankululle että pyöräliikenteelle. Lisäksi koska pyöräliikenteen paikka on kulkusuunnassa väylän oikeassa reunassa, ei eteneminen tiiviissä katutilassa ole aina turvallista rakennuksen seinustan vieressä tai muutoin näkemäongelmaisissa tilanteissa.

Yhdistetty väylä ei mahdollista erikoisratkaisuita jalankululle, kuten reunakiviä risteyksissä. Katusuunnitelmaehdotuksessa esitetty reunakiviratkaisu ohjaa pyöräliikenteen esimerkiksi Kyläsepänympyrässä vastapäivään ajettaessa lainvastaisesti väylän vasempaan reunaan.

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä soveltuu rakentamattomalle alueelle, ja ratkaisua voidaan käyttää myös väljästi rakennetussa liikenneympäristössä. Vaikka Kyläsepäntien varrella on myös väljää puistoaluetta, tulee erottelun jatkua johdonmukaisesti koko kadun pituudella.

Kyläsepäntorin kohdalla Kyläsepäntien liikennejärjestelyt ovat epäselvät. Suorin reitti kulkee bussipysäkin odotusalueen läpi, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. Pyöräliikenne tulee ohjata helposti hahmotettavaa reittiä pitkin alueen läpi sen sijaan, että tie yllättäen katkeaa. Pyöräliikenteen ja jalankulun erottelun tulee jatkua koko kadun pituudella. Raitiotievaraus ei ole peruste sekaville järjestelyille. Katualue tulee toteuttaa laadukkaasti eikä sitä voida jättää odottamaan raitiotien mahdollista rakentamista tulevaisuudessa.

Päivitys

Tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelmat 15.12.2021.