29.6.2021
Tiedotteet

Pyöräväylien rakentamisessa mennään usein siitä mistä aita on matalin

Kääntyminen kielletty -merkki koskee myös pyöräilyä.

Helsingin kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet nostaa pyörällä tehtyjen matkojen määrää ja parantaa pyöräliikenteen liikenneturvallisuutta. Vielä tällä hetkellä suunnitelmat ja arkitodellisuus ovat kuitenkin kovassa ristiriidassa. Pääkaupunkiseudun pyöräliikennettä edistävä Helsingin Polkupyöräilijät ry (HePo) ihmettelee, miten huolimattomuusvirheitä pyöräliikenteen väylien ja muun infran suunnittelussa ja toteuttamisessa tapahtuu niin usein.

Lauttasaaren sillalta sekavuutta liikennemerkeissä

Lauttasaaren silta remontoitiin viime vuonna ja töiden ilmoitettiin valmistuneen joulukuussa 2020. Lauttasaaren sillan yksisuuntaiset pyörätiet on rakennettu, mutta käyttötavan muutoksesta tiedottaminen liikennemerkeillä jäi puolitiehen. Kaupungin suunnittelijat myönsivät, että suunnitelma merkkien asentamisesta unohtui tehdä ja se saatiin valmiiksi vasta toukokuussa 2021 – viisi kuukautta sen jälkeen, kun asiasta kaupungille muistutettiin. Nyt juhannuksen jälkeisellä viikolla Helsingin Polkupyöräilijät ry ihmettelee, miten Suomen vilkkaimman pyörätien osalta pääsi käymään näin ja miksi sillalla on yhä poistamatta vanhentuneita, väärään suuntaan opastavia liikennemerkkejä. Tienpitäjä on velvollinen asentamaan liikennemerkit.

Ruoholahdessa on tarpeettoman monimutkainen työmaan kiertotie

Huolimattomasti asennettu keltainen opaste jää piiloon

Suurin ongelma tällä hetkellä Lauttasaaresta keskustaan pyörällä saapuessa aiheutuu Ruoholahdessa. Kaupunki on yhteistyökumppaniensa kanssa suunnitellut ja toteuttanut sekavan pyöräliikenteen kiertotien kiemurtelemaan Porkkalankadun ympäristöön. Osa kiertotien opasteista on asennettu osoittamaan väärään suuntaan, osasta risteyksistä puuttuu opasteet ja osa on pensaiden peitossa. Kaupungista Lauttasaareen mennessä kiertotieltä löytyy lisäksi myös kohta, jossa pyöräilijä joutuu kääntymään kääntymiskieltomerkistä huolimatta. Ilmeisesti myös kaupungilla tiedostetaan nykyisen järjestelyn ongelmat, koska kaupunki tiedotti Twitterissä, ettei tästä odoteta kiitosta. Tällainen asenne osoittaa, miten pyöräilyn osalta kaupunkia eivät kiinnosta hoitaa työmaiden aikaisia järjestelyjä kunnolla.

– Olemme pyöräliikenteen edunvalvontajärjestönä hyvin huolissamme siitä, miten kaupungin eri osat eivät vaikuta tekevän keskenään yhteistyötä. Meille on valitettavasti syntynyt mielikuva, että pyöräliikenteen osalta työmaiden yhteydessä sekä työnaikaiset että lopulliset ratkaisut tehdään liian usein hutiloiden, sanoo toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi.

Pyöräliikenne pitää ohjata Porkkalankadulle

Viisi ajokaistaa Porkkalankadulla

Helsingin Polkupyöräilijät vaatii kaupunkia suunnittelemaan mainitun työmaan aikaisen pyöräliikenteen reitin uudelleen. Työmaan yhteydessä Porkkalankadulla keskustasta Lauttasaareen on edelleen osin neljä ajokaistaa. Nämä kaistat tulisi jakaa kaksisuuntaiselle moottoriliikenteelle ja vapauttaa keskustan suunnan yksi kaista pyöräliikenteelle sekä jalankululle Lauttasaaresta keskustaan. Keskustasta Lauttasaareen pyöräliikenne jatkaisi pyörätiellä kuten nyt.

Huoli kaupungin toimintakyvystä kasvaa

Vaikuttaa siltä, että ilman kaupungin konkreettista lisäpanostusta ei pyöräliikenteen kehittämisohjelman toteutus tule onnistumaan. Toivomme, että kaupunki ottaa vakavasti liikenteen kehittämisen haasteet ja pyrkii jatkossa huolehtimaan, että pyöräily sekä jalankulku otetaan nykyistä paremmin huomioon suunnittelussa, työmailla ja töiden viimeistelyssä. Kaupungissa on kävelyä, pyöräliikennettä, joukkoliikennettä, jakeluliikennettä ja henkilöautoliikennettä – tähän järjestykseen priorisoituna uutta yleiskaavaa myöten.

Helsingin Polkupyöräilijät ry (HePo) harkitsi kriittisen pyöräretken eli mielenosoituksen järjestämistä Ruoholahdessa ke 30.6., mutta päätti jäädä seuraamaan tilanteen kehittymistä.

– Haluamme vaikuttaa järjestelyjen kehittämiseen rakentavassa hengessä ja olemme tarjonneet apuamme kaupungille. Kadunvaltauksella asia saisi mediatiedotetta enemmän näkyvyyttä, mutta se aiheuttaisi myös haittaa kaupunkilaisille, kommentoi Ahvenlampi.