31.8.2021
Kannanotot

Kommentti Hakaniemensillan ja Siltavuorenrannan katusuunnitelmien luonnoksista

Hakaniemensillan alikulku

Suunnitelmassa on yksi merkittävä pyöräliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta heikentävä kohta: Hakaniemensillan alikulku Signe Branderin terassilla.

Pyrkimys linjata baana liikennevalojen ohi alikulun kautta Hakaniemensillan ali on lähtökohtaisesti erittäin kannatettava. Ratkaisun toimivuus edellyttää kuitenkin, että alikulku on turvallinen. Huono alikulku ei ole liikennevaloja parempi ratkaisu.

Suunnitelmassa esitetyssä alikulussa on lukuisia turvallisuus- ja sujuvuuspuutteita:

  • Puutteelliset näkemät.
  • Jyrkät käännökset.
  • Epäselviin väistämisvelvollisuuksiin liittyvät ongelmat baanan ja muiden pyöräteiden risteyksissä.
  • Reunakivet pyöräteiden poikki.
  • Risteäminen vilkkaan jalankulkureitin kanssa.
  • Pitkät alamäet, joiden alapäässä kaikki em. ongelmat ovat.
  • Ajorataan verrattuna suurempi korkeusero, eli laskeutuminen alikulun suulle ja nouseminen sieltä ylös.

Jos em. ongelmia ei pystytä ratkaisemaan, on parempi linjata baana Hakaniemensillan ajoradan tasoon koko sillan pituudelta. Tällöin baana ylittää Hakaniemensillan ajoradan liikennevaloissa Hakaniemensillan ja Hakaniemenrannan risteyksessä.

Hakaniemensillasta tulee laatia vaihtoehtoinen suunnitelma, jossa pyörätiet kulkevat samassa tasossa ajoradan kanssa koko sillan pituudelta, jotta näitä vaihtoehtoja on mahdollista verrata keskenään.

Muita huomioita

Hakaniemensilta on moottoritiemäistä ympäristöä, jossa autojen nopeudet ja määrät ovat suuria. On erittäin merkittävä riski, että Hakaniemensillalta oikealle Siltavuorenrantaan kääntyvät autoilijat eivät noudata väistämisvelvollisuuttaan, vaan vaarantavat pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuuden. Tämä tulee huomioida Hakaniemensillan ja Siltavuorenrannan risteyksen liikennevalo-ohjauksessa siten, että oikealle kääntyville autoilijoille ei pala vihreä yhtäaikaa pyöräliikenteen ja jalankulun kanssa.

Pyöräteiden poikki on suunnitelmassa merkitty 0-tasoinen reunakivi ajoradan ylityskohtiin paikoissa, joissa pyöräliikenne on väistämisvelvollinen joihinkin (muttei kaikkiin) muihin suuntiin nähden. Tieliikennelaissa on määritelty kaksi liikennemerkkiä väistämisvelvollisuuden osoittamiseen: kärkikolmio ja stop-merkki. Reunakivien sijaan tulee tarvittaessa käyttää näitä merkkejä.

Nollatasoinenkaan reunakivi ei aina ole riittävän tasainen, varsinkaan muutaman talven jälkeen tai asfaltointi- ja maankaivuutöiden jälkeen.

Jos ajoneuvonkuljettajan väistämisvelvollisuus on tarpeen osoittaa reunakivellä, tulee reunakivi asentaa myös ajoradan poikki kaikkiin tarpeellisiin kohtiin, kuten ennen ja jälkeen jokaisen suojatien ja esimerkiksi Siltavuorenrannasta ja Hakaniemenrannasta tulevalle ja sinne kääntyvälle autoliikenteelle.

Hakaniemensillan ja Hakaniemenrannan risteyksessä Hakaniemensillan ylittävä pyöräliikenteen ylityskohta kapenee keskellä katua väärin sijoitetun keskikorokkeen vuoksi. Koroke tulee siirtää oikeaan paikkaan tai poistaa.

Päivitys 12.10.2021