12.10.2021
Kannanotot

Muistutus Mechelininkadun ja Pohjoisen Rautatiekadun katusuunnitelmista

Suunnitelmassa on kolme pyöräliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta heikentävää kohtaa: Mechelininkadun ylitys sekä Pohjoisen Rautatiekadun ylitys Baanalta nousevan rampin kohdalla ja Lapinlahdenkadun kohdalla.

Mechelininkadun ylitys

Pyrkimys linjata pyöräliikenne Pohjoisen Rautatiekadun pohjoisreunan pyörätieltä Mechelininkadun yli suorassa linjassa on lähtökohtaisesti kannatettava. Mechelininkadulla on kuitenkin ennen raitiokiskoja korokkeet, jotka tekevät ylityskohdasta kapean. Korokkeiden kapea väli on hankala tavarapyörille ja talvikunnossapidolle. Väli kapenee entisestään talvella lumen ja jään vaikutuksesta. Korokkeiden väli tulisi leventää riittävän leveäksi talvikunnossapidon kalustolle, tai vaihtoehtoisesti ulompi koroke poistaa kokonaan.

Mechelininkadun ylityksen jälkeen, kadun länsireunalla, pyöräilijät joutuvat tekemään jyrkän, 90 asteen pistemäisen käännöksen vasempaan etelän suuntaan. Pyörällä tällaisen käännöksen tekeminen on fyysisesti mahdotonta. Kohtaa jossa noustaan ajoradalta pyörätielle tulisi leventää, jotta pyöräilijän sujuva ja turvallinen liittyminen pyörätielle on mahdollista tavallisten kaksipyöräisten pyörien lisäksi myös esimerkiksi kolmipyöräisellä tavarapyörällä. Pyöräilijälle sujuva ajolinja on kaartaa risteyksessä muiden ajoneuvojen tapaan.

Pohjoisen Rautatiekadun ylitys

Kohdassa, jossa Baanan suunnasta tuleva pyöräliikenne ylittää Pohjoisen Rautatiekadun siirtyessään kadun pohjoispuolen yksisuuntaiselle pyörätielle, on seuraavat turvallisuus- ja sujuvuuspuutteet:

  • Ruuhka-aikoina on vaarana, että autojonot tukkivat Pohjoisen Rautatiekadun ylityspaikan Baanalta tulevalta pyöräliikenteeltä. Ylityksen tukkeutuminen tulisi estää esimerkiksi suojatiemerkinnällä, tiemerkinnällä M18 (risteysruudutus), tai muulla tavoin.
  • Vilkkaan moottoriajoneuvoliikenteen vuoksi pyöräilijän voi olla vaikeaa ylittää Pohjoinen Rautatiekatu ilman valo-ohjausta tai suojatietä. Tämä tulee aiheuttamaan sen, että merkittävä osa pyöräilijöistä tulee jatkossa ajamaan Pohjoisen Rautatiekadun eteläreunan yksisuuntaista pyörätietä väärään suuntaan.
  • Mechelininkadun suunnasta tulevat pyöräilijät eivät pysty liittymään sujuvasti ja turvallisesti Pohjoisen Rautatiekadun ajoradalle Kampin suuntaan. Noppakiveyksen vuoksi on tehtävä kaksi jyrkkää 90 asteen käännöstä lyhyen matkan sisällä. Noppakivetyksen tilalle tulee suunnitella itään päin suuntautuva luiskaus, joka mahdollistaa turvallisen ja sujuvan liittymisen ajoradan liikenteeseen. Laskeutuminen alas Baanalle ja sieltä heti ajo pitkään ylämäkeen Runeberginkadulle ei ole sujuva ja looginen pyöräily-yhteys, varsinkaan jos pyöräilijän on tarkoitus jatkaa Runeberginkatua pohjoiseen.

Lapinlahdenkadulta vasemmalle Pohjoisen Rautatiekadun yli kääntyvä pyöräliikenne on jätetty huomioimatta. Tätä kääntymissuuntaa varten tulee suunnitelmaan lisätä mahdollisuus siirtyä Pohjoisen Rautatiekadun pohjoispuolen pyörätielle.

Myös tässä ylityskohdassa autojonot voivat tukkia risteysalueen, ja tämän estämiseksi risteykseen on merkittävä risteysruudutus, kuten vuoden 2020 ilmakuvan perusteella tilanne on aikaisemmin ollutkin. Ruudutus tulee laajentaa kattamaan kaikki Mechelininkadun suuntaan vievät Pohjoisen Rautatiekadun kaistat, jotta pääsy Lapinlahdenkadulta Pohjoisen Rautatiekadun yli on esteetön.

Päivitys

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi katusuunnitelmat 22.3.2022.