21.10.2021
Kannanotot

Mielipide Vantaan ratikan katusuunnitelmien luonnoksista

Koko suunnittelualuetta koskeva yleinen palaute

Jalankulun ja pyöräliikenteen järjestelyt pysäkkien kohdalla

Väistämisvelvollisuus on osoitettava selkeästi tieliikennelain mukaisin merkinnöin. Poikittaisten heräteviivojen sijaan tulisi pysäkin molemmissa päissä olla suojatiet. Erottelua osoittavan sulkuviivan tulee jatkua koko matkalta. Kaiteen/pysäkin ja pyörätien väliin on jätettävä 0.5m vapaata tilaa.

Pyöräliikenteen suunnittelu, Väyläviraston ohjeita 18/2020, sivu 97:

Jalkakäytävän ja pyörätien tilanjako ja merkinnät

Poikkileikkauksissa tulisi esittää erikseen pyörätien ja jalkakäytävän tila, sekä näiden väliin jäävän nopparaidan viemä tila. Vantaan pyöräliikenteen tavoiteverkko -työssä on esitetty tilanjako seuraavasti:

Nyt esimerkiksi Hakunilantiellä (pääreitti I) tila näyttäsi jakutuvan 50/50-suhteessa mikä ei ole em. mukaista. 2.5m on ehdoton minimi kaksisuuntaiselle pyörätielle jotta vastaantulevan liikenteen turvallinen kohtaaminen on mahdollista. Polkupyörän lain sallima suurin leveys on 125cm.

Asfaltin pyöräsymbolit tulisi merkitä kaksisuuntaisella pyörätiellä kaikkiin haaroihin molempiin kulkusuuntiin edellisen kuvan mukaisesti.

Ajoradan ylityksissä suojatietä ei pitäisi merkitä pyörien puolelle, koska merkintä ei millään tavalla koske pyöriä, ja ohjaa jalankulkijoita pyörien sekaan. Myös odotusalueella tulisi olla nopparaita erottamassa jalankulkijoiden ja pyöräilijoiden odotustilat toisistaan. Pyöräliikenteen odotustiloissa tulisi myös käyttää pyöräsymbolia asfaltissa.

Pyöräliikenteen suunnittelu, Väyläviraston ohjeita 18/2020, sivu 128:

Hakunilantie välillä Kirkkokuja-Vaaralan talkootie Vaaralankuja, katusuunnitelmaluonnos 58629-2

Olemme jättäneet palautetta yksittäisistä kohdista karttakyselyn kautta. Nostamme tässä kuitenkin vielä yksityiskohtaisemmin esiin Vaaralankujan osuuden ja kampaamon kohdan sen merkittävyyden vuoksi.

Suunnitelmassa esitetty (kuvasta arvioiden) n. 2m leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie ei ole hyväksyttävä suunnitelmaratkaisu. Tämän lisäksi kyseisessä katusuunnitelmassa ongelmana on pysäkin sijoittaminen pyörätielle sekä huonot näkemät Vaaralankujalla, jossa ajettaisiin aivan tonttien rajassa kiinni.

Ongelman ratkaisuksi ehdotamme seuraavaa:

  • Raitiotien linjausta siirretään hieman itään päin (kohti Vaaralankujaa). Tällä hetkellä raitiotie tekee sivuttaissiirtymän länteen Lähdepuistontien risteyksen eteläpuolella.
  • Vaaralankuja varataan pelkästään jalakulku- ja pyöräliikenteelle.
  • Tonttiliittymät rakennetaan Vaaralankujan yli suoraan Hakunilantien ajoradalle. Poistuminen etelään ja saapuminen pohjoisesta onnistuu kääntymällä Kirkkokujan ja Vaaralan talkootien risteyksissä. Liikennen näille tonteille on vähäistä, joten se ei aiheuta haittaa Hakunilantien muulle liikenteelle.

Raitiotien siirtyessä idemmäs, länsipuolelle vapautuu lisää tilaa, mikä mahdollistaa riittävän leveän jalankulku- ja pyörätien rakentamisen kampaamon kohdalle. Samalla bussipysäkki on mahdollista siirtää pyörätien ja ajoradan väliin. Kun jalkakäytävä ja pyörätie erotellaan, Vaaralankujan näkemäongelma helpottuu, sillä pyörät kulkevat kauempana tonttien reunasta.

Havainnekuva ehdotetuista muutoksista:

Kapeammilla (3.25m tai 3.5m) ajoradoilla tilaa jää vielä viherkaistoillekin:

Kuitenkin mikäli 4m leveät ajoradat on pakko säilyttää (erikoiskuljetusreitti?) olisi riittävän leveät pyörätiet edelleen mahdollista toteuttaa viherkaistoista nipistämällä:

Edellä olevat poikkileikkaukset ovat kapeimmasta kohdasta kampaamon kohdalta (X-X).

Päivitys

Tulevat tapahtumat

Ke 28.2. klo 17:00 – 19:00

Vaikuttamisryhmän kokous

Tervetuloa Hepon vaikuttamisryhmän kokoukseen Polkimolle ke 28.2. klo 17-19. Kokouksessa keskustellaan ajankohtaisista pyöräliikenteeseen liittyvistä aiheista. Esityslistan luonnos: https://docs.google.com/document/d/1XZ9ERGno-Ni8JLj6TA6xv8HWJz5kEVxYJ-4fHyQDvng/edit Hepon vaikuttamisryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen vaikuttamistoimintaa yhdistyksen kokouksien vetämien suuntaviivojen mukaisesti. Vaikuttamisryhmä laatii kannanottoja, kommentteja, mielipidekirjoituksia ja blogeja yhdistyksen puolesta. Lisäksi vaikuttamisryhmä tapaa virkamiehiä ja poliitikkoja, toteuttaa kampanjoita ja tarvittaessa mielenosoituksiakin. Työ tehdään pääasiassa vapaaehtoispohjalta. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan Hepon vaikuttamisryhmään. Paikka: Iso Roobertinkatu 3-5 Sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri "Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto" 2. Krs. Tapaamiseen voi osallistua etäyhteydellä tämän linkin kautta: meet.google.com/qid-izti-uxc Tapahtuma Facebookissa: https://fb.me/e/6uR6NHYzU

Ma 11.3. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Ma 8.4. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Ma 13.5. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Kalenteri