15.3.2022
Tiedotteet

Tiedote: Jokaisella on oltava yhdenvertainen mahdollisuus liikkua kaupungissa

Kävely, pyöräily ja apuvälineillä liikkuminen on ollut monin paikoin vaarallista koko kuluneen talven ajan kunnossapidon puutteiden vuoksi pääkaupunkiseudulla. Tämä on vähentänyt kaupunkilaisten arkiliikkumista. Pahimmassa tilanteessa ovat olleet liikkumisrajoitteiset henkilöt, jotka pahimmillaan eivät ole voineet poistua kotoaan useisiin viikkoihin.

Tiedossa on, että valtaosa väestöstä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Kodin lähiympäristön merkitys arkiliikkumispaikkana on keskeinen kaikille. Esteettömyyteen tulee kiinnittää enemmän huomiota talvikunnossapidossa, jotta kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus liikkua myös omatoimisesti kaupungissa.

Väestöstä noin 15 prosenttia on liikkumisrajoitteisia henkilöitä. Kun mukaan lasketaan ikääntyneet, jotka käyttävät apuvälineitä sekä lapsiperheet, joilla on mukana lastenrattaat, korostuu esteettömyyden merkitys entisestään.

Jalankulku, pyöräily sekä apuvälineillä liikkuminen lisääntyy, jos niihin kannustetaan laadukkailla liikennejärjestelyillä ja kunnossapidolla.

Kunnossapidosta vastaavilta vaaditaan korjausliike jalankulun ja pyöräliikenteen väylien hoidossa

Kaikille kaduille ja teille on määritelty hoitoluokat ja jokaisella niistä on kunnossapitolain mukainen vastuutaho. Väylien hoitoluokissa on otettu huomioon kaikki liikennemuodot, niiden tärkeimmät reitit ja liikennemäärät. Kun kunnossapitoa tehdään, se tulee suorittaa näiden hoitoluokkien mukaan.

Helsingin seudun pyöräilijät ry:n havaintojen mukaan jalankulun ja pyöräliikenteen väyliä ei hoideta sovittujen hoitoluokkien mukaisesti kuten ajoratoja pääsääntöisesti hoidetaan. Jalankulun ja pyöräliikenteen väylien kunnossapitoa on laiminlyöty koko pääkaupunkiseudulla vakavasti koko talvikauden 2021-2022
Helsingin seudun pyöräilijät kumppaneineen vaatii, että pääkaupunkiseudun kaupungit ja ELY-keskus varmistavat, että talvella 2022-2023 jalankulun ja pyöräväylien talvikunnossapidon laatu tullaan nostamaan sovittujen hoitoluokkien tasolle, jotta kaikenikäiset ja -kykyiset pääsevät yhdenvertaisesti, turvallisesti ja ennakoitavasti liikkumaan jalan, pyörällä ja apuvälinein.

Talvikunnossapitokriittinen pyöräretki Helsingissä 16.3. 

Talvikunnossapidon puutteiden konkretisoimiseksi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) järjestää kriittisen pyöräretken keskiviikkona 16.3.

Kriittinen pyöräretki kulkee niillä Helsingin katuosuuksilla, joilla jalankulun ja pyöräliikenteen väylien talvikunnossapito on laiminlyöty kuluneen talven ajan ja jossa nämä väylät ovat olleet vaarallisessa kunnossa, vaikka edellisistä lumisateista olisi jo viikkoja.

Pyöräväylän ollessa huonossa kunnossa pyöräilijän paikka on ajoradalla. Sekaliikenteessä ajaminen moottoriliikenteen mukana ei kuitenkaan tunnu turvalliselta kaikenikäisille ja -kuntoisille kaupunkilaisille. Tule mukaan osoittamaan, että pyöräliikenne on tärkeä tapa liikkua kaupungissa ja se tulee mahdollistaa myös talvikunnossapidon toimilla. Pyöräretki kestää noin tunnin ja vauhti on sopivan leppoisa kaiken kuntoisille ja ikäisille, myös lapsiperheille.

Kriittinen pyöräretki poljetaan keskiviikkona 16.3. Mielenosoitus lähtee Rautatientorilta. Kokoontuminen klo 17.30 ja lähtö klo 18.00. Reitti löytyy tästä kartasta:

Tapahtuma Facebookissa.

Mukana tiedotteessa:

Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo)
Helsingin Invalidien Yhdistys ry
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Helsingin seudun maan ystävät ry
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta HYY
Hermanni-Vallila Seura ry
Kallion-Vallilan Eläkeläiset ry
Kynnys ry
Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry
Pyöräpaja ry
Soveltava Liikunta SoveLi ry
Ympäristöjärjestö Dodo ry

Lisätietoja antavat:

Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) 
Henni Ahvenlampi
toiminnanjohtaja
041 319 1002
henni.ahvenlampi(a)hepo.fi 
Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Pirjo Virtaintorppa
toiminnanjohtaja
09 7206 2415
pirjo.virtaintorppa(a)hiy.fi
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Heikki Majava
toiminnanjohtaja
040 562 2212
heikki.majava(a)hun.fi

Kynnys ry
Sanni Purhonen
tiedottaja
045 7732 4116
sanni.purhonen(a)kynnys.fi