9.12.2022
Kannanotot

Muistutus Hakunilantien katusuunnitelmaan

Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie on suunnitelmassa kapeimmillaan 2 metriä. Näin kapea väylä ei ole sujuva eikä turvallinen jalankulku- ja pyöräliikenteelle. Polkupyörän lain sallima maksimileveys on 1,25 metriä. Väylä on aivan ajoradan reunassa ilman turva-aluetta ja lumitilaa, jolloin yhdistetyn kaksisuuntaisen jalankulku- ja pyöräväylän todellinen käyttökelpoinen leveys jää paikassa alle 1,5 metriin. Edes kapeimman kohdan pohjoispuolella ei ole varattu riittävästi tilaa bussipysäkin odotusalueelle, joka tulee nyt osittain pyörätien päälle. Kadun poikkileikkaus tulisi suunnitella uudelleen niin että länsireunan jalankulku- ja pyöräväylälle sekä odotusalueelle/välikaistalle saadaan lisää tilaa.

Olemme jättäneet katusuunnitelmasta palautetta luonnosvaiheessa ja ehdottaneet vaihtoehtoisia lähestymistapoja, jolla haastavan paikan ongelmia voitaisiin ratkoa.

Aiemmin ehdottamamme vaihtoehto suunnittelun lähtökohdaksi (yksityiskohta).

Ajoratojen leveyttä on perusteltu mm. erikoiskuljetusreitillä, mutta on epäselvää, onko kaikkia vaihtoehtoja erikoiskuljetusten mahdollistamiseksi kartoitettu, sillä alueen teollisuustonteille pääsee myös Fazerintien/Kuussillantien kautta. Erikoiskuljetuksia tapahtuu joka tapauksessa harvoin, joten on kyseenalaista tarvitseeko tällä lyhyellä pätkällä molempien ajosuuntien olla erikoisleveitä. Erikoiskuljetuksia palvelisi myös ajoratojen sijoittaminen vierekkäin niin, että raitiotie kulkisi kadun reunassa. (Kuten esimerkiksi Tikkurilantiellä.)

Tonteille ajoa Vaaralankujalla on perusteltu mm. huoltoajolla (roska-autot). Kuitenkin huoltoajon poistaminen Vaarankujalta, ja Hakunilantien länsipuolen ajoradan kaventaminen mahdollistaisi sekä turvalliset pyörätiet kadun länsireunalla, että leveän ajoradan huoltoajoa ja erikoiskuljetuksia varten Hakunilantien itäreunalla. Tällöin huoltoajoa varten voisi pysähtyä Hakunilantien ajoradan reunaan ilman, että liikenne Hakunilantiellä estyisi. Roska-autot ja erikoiskuljetukset eivät tarvitse katua samaan aikaan. Ehdotimmekin aiemmin myös pysähtymistaskujen rakentamista huoltoajolle ajoradan ja Vaaralankujan väliin.

Aiemmin ehdottamamme vaihtoehto suunnittelun lähtökohdaksi. Pyörätien kadun länsireunalla ei kapene pysäkin eikä katualueelle ulottuvan rakennuksen kohdalla. Huoltoajolle ja erikoiskuljetuksille on varattu tilaa Hakunilantieltä.
Nähtävillä oleva katusuunnitelmehdotus.

Tulevat tapahtumat

Kalenteri