6.3.2023
Pyöräilyinfo

Pieni vaikuttajan opas, Osa 5: Vaikuttaminen Kauniaisissa

Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) on julkaissut järjestön aktiivien yhdessä kirjoittaman Pienen vaikuttajan oppaan keväällä 2023. Verkossa julkaistun oppaan tarkoitus on opettaa ja kannustaa ihmisiä kommentoimaan pääkaupunkiseudulla tehtävää liikennesuunnittelua ja sitä kautta tukea kaupunkien tavoitteita kehittyä paremmiksi pyöräilykaupungeiksi.

Tämä on artikkelisarjan toinen osa, joka käsittelee sitä, mistä löytyvät vaikuttamisen kohteet ja pohjatiedot Kauniaisissa. Muihin artikkelisarjan osiin pääset näistä linkeistä: ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs osa.

Kauniainen

Kauniaisissa kaavoitusta on perinteisesti edistetty asemakaavoin, eikä kaupungissa ilmeisesti edes ole yleiskaava. Asemakaavoitusasiat hoitaa Yhdyskuntatoimen toimialan Maankäyttöyksikkö ja asemakaavoitus keskittyy pääosin asemakaavan muutoksiin. Kaavan vireille tulosta ilmoitetaan vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa [Kaavoituskatsaukset – Kauniainen].

Liikenteen suunnittelusta huolehtii Katu- ja liikennesuunnitteluyksikkö. Nähtävillä olevat katusuunnitelmat julkaistaan kaupungin Kuulutukset-verkkosivulla. Katusuunnitelmat Kauniaisissa hyväksyy Yhdyskuntavaliokunta, jonka kokouksia on noin kerran kuukaudessa. Valiokunta voi siirtää tätä toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranomaiselle ja tällaisesta siirrosta ylläpidetään ajantasaista luetteloa kaupungin kirjaamossa. Kauniaisten viranhaltiapäätöksiä voi etsiä Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat -sivustolta. Päätöksen yhteydessä on muutoksenhakuohje. Kauniaisilla ei ole pyöräliikenteen suunnitteluohjetta. Jos kommentoit katusuunnitelmaa Kauniaisten kaupungille, käytä joko Helsingin pyöräliikenteen suunnitteluohjetta tai Väyläviraston ohjeita 18/2020 Pyöräliikenteen suunnittelu.

Talvella jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät aurataan Katujen kunnossapitoluokitus -ohjeistuksen mukaisesti. Palautetta kunnossapidosta voi antaa sähköpostitse. Tilapäisille liikennejärjestelyille haetaan lupa Yhdyskuntatoimen toimialan Kuntatekniikka tulosalueesta. Linkki tilapäisiin liikennejärjestelylupiin ei kokeiltaessa toiminut (22.10.2022). Huomaathan, että silloin kun työmaa on toteutettu Allianssi-mallilla, työmaatarkastajat ovat Allianssin tarkastajia, eivätkä kaupungin tarkastajia. Allianssi-tyyppisen yritysryppään pyörittämän työmaan haasteissa lähestytään tällöin allianssin tarkastajia, eikä kaupungin tarkastajia.

Kauniaisilla on Pyöräilyn edistämisohjelma 2016 – 2024. Pyöräilystä ja sen edistämisestä on kirjoitettu myös kaupungin Liikkumisohjelmaan 2020 – 2023. Kauniaisissa on viisi jalankulun ja pyöräliikenteen laskuria, jotka laskevat ympärivuotisesti kävelijöiden ja pyöräilijöiden määriä Kauniaisissa. Laskentatietoja pääsee katsomaan EcoCounter-pisteissä.

Muihin artikkelisarjan osiin pääset näistä linkeistä: ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs osa.
Löysitkö tästä artikkelisarjasta kehitettävää? Kommentoi tekstiä Google Drivessä