6.3.2023
Pyöräilyinfo

Pieni vaikuttajan opas, Osa 4: Vaikuttaminen Vantaalla

Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) on julkaissut järjestön aktiivien yhdessä kirjoittaman Pienen vaikuttajan oppaan keväällä 2023. Verkossa julkaistun oppaan tarkoitus on opettaa ja kannustaa ihmisiä kommentoimaan pääkaupunkiseudulla tehtävää liikennesuunnittelua ja sitä kautta tukea kaupunkien tavoitteita kehittyä paremmiksi pyöräilykaupungeiksi.

Tämä on artikkelisarjan neljäs osa, joka käsittelee sitä, mistä löytyvät vaikuttamisen kohteet ja pohjatiedot Vantaalla. Muihin artikkelisarjan osiin pääset näistä linkeistä: ensimmäinen, toinen, kolmas ja viides osa.

Vantaa

Vantaalla asemakaavoja, liikennesuunnitelmia ja katusuunnitelmia teettää Vantaan Kaupunkiympäristö. Se julkaisee nähtävillä olevat katu- ja puistosuunnitelmat verkkoon nähtävilläoloajan mukaan. Verkkosivulta ei löydy vanhempia katusuunnitelmia, joiden nähtävilläoloaika on jo päättynyt. Katusuunnitelmasta julkaistaan katusuunnitelma eli kartta ja suunnitelmaselostus sekä toisinaan erillinen tyyppipoikkileikkaus. Katu- ja puistosuunnitelmien esittelyyn on varauduttu nähtävilläoloaikana Vantaa-infossa. Kirjalliset muistutukset katusuunnitelmasta on toimitettava Vantaan kaupungin kirjaamoon nähtävilläoloajan loppuun kello 15.00 mennessä. 

Katusuunnitelman hyväksyy Vantaalla kaupungininsinööri viranhaltijapäätöksellä. Kaikki viranhaltijapäätöksellä tehtävät suunnitelmat eivät tule vireille, mutta kaikkiin viranhaltijapäätöksiin voi hakea muutosta. Liikenneturvallisuuteen ja pyöräilyn sujuvuuteen vahvasti liittyvistä liikenteen ohjauslaitteista esimerkiksi liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelman eli liikenteenohjaussuunnitelman perusteella päättää Vantaalla liikennesuunnittelupäällikkö viranhaltijapäätöksellä. Maankäyttöluvan pysäköintiin antaa Vantaalla maankäyttöinsinööri viranhaltijapäätöksellä. Talvikunnossapitoon liittyvistä palveluhankinnoista (esimerkiksi Jalankulkijoille suunnatun liukkausvaroituspalvelun hankinta talvikaudeksi 2022-2023), päättää kunnossapitopäällikkö viranhaltijapäätöksellä. Talvikunnossapidon kalustohankinnoista tekee viranhaltijapäätöksiä sekä kunnossapitopäällikkö että varikon päällikkö. Vantaalla ei ole pyöräliikenteen suunnitteluohjetta. Kun kommentoit katusuunnitelmaa Vantaan kaupungille, käytä joko Helsingin pyöräliikenteen suunnitteluohjetta tai Väyläviraston ohjeita 18/2020 Pyöräliikenteen suunnittelu.

Vantaalla pysäköinti ja siis myös pyöräpysäköinti on liikennettä. Vantaa tilaa vuosittain tarpeen mukaan erilaisia liikennesuunnittelun ja pysäköinnin selvityksiä.

Pyöräilyn liikennesuunnittelu ja kaavoitus kohtaavat paitsi asumiseen ja palvelujen rakentamiseen liittyvässä asemakaavoituksessa myös suurempiin liikennehankkeisiin, kuten Vantaan omiin raideliikenteen hankkeisiin, esimerkiksi Vantaan Ratikkaan liittyvissä asemakaavoissa. Vantaa julkaisee kaavoituskatsausta, sekä päivittää listaa ajankohtaisista kaavoista ja yleisötilaisuuksista.

Voimassa olevia kaavoja koskevat kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus julkaistaan Vantaan karttapalvelussa (esimerkiksi Tikkurilan kaavan 001964 aineistot) Asemakaavahakemisto – karttatasolla. Vantaan karttapalvelussa on myös Vireillä olevat kaavat – karttatasolla kaava-alueen sijainti kartalla, kaavan numero, kaavan tila ja viimeisin käsittelypäivämäärä, muttei kaavan viitesuunnitelmaa eli kaavan suunnitteluaineistoa ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Vireillä olevista kaavoista Vantaa julkaisee Kaavat -verkkosivustollaan kaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelman sekä viitesuunnitelman osana kaavaselvityksen ja erilaisia muita selvityksiä, suunnittelukilpailuihin ja suunnitteluvarauksiin liittyvät tavoitteet ja kaavakartan. Vantaa julkaisee myös kaavaan asukastilaisuuksien esitysmateriaalit ja asukaskyselyjen tulokset.

Vaikka Vantaalla on omaa raideliikenteen kehittämistä, myös Vantaalla Yleiskaavoja sekä Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimuksia kannattaa seurata, koska niissä otetaan toisinaan kantaa ylikunnallisiin pyöräliikenteen tavoiteverkkoihin ja baanaverkkoihin. Vantaa kuuluu MAL -sopimuksissa Helsingin seudun sopimukseen.

Liikenteeseen ja kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvistä asioista päättää Vantaalla eri lautakunta kuin asemakaavoituksesta. Puistot, liikenne, liikenneinvestoinnit, kunnossapito ja kunnallistekniikka kuuluu kaupunkitilalautakunnalle. Kaavat kuuluvat Kaupunkiympäristölautakunnalle. Lautakunta päättää, ainakin yleensä, kaavojen nähtäville asettamisesta, sekä valmistelee vastineet ehdotuksesta annettuihin muistutuksiin. Kaupunginhallitus vielä hyväksyy vastineet, ja tämän jälkeen kaava menee kaupunginvaltuustoon lopulliseen käsittelyyn, josta se voi teoriassa palata takaisin lautakuntaan jos sitä ei hyväksytä. Suuremmat liikennehankkeet käsitellään tyypillisesti myös kaupunginhallituksessa sekä valtuustossa varsinkin kun niillä on merkittävä vaikutus kaupungin budjettiin. Kaupunginhallitus osallistuu, koska se vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, niiden täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Päätösvallan voi tarkistaa Vantaan hallintosäännöstä luvusta 10.

Vantaan teiden kunnossapitoluokista saa tietoa täältä. Vantaa kertoo aurauksen ja hiekoituksen palvelulupauksesta Vantaan kaupungin verkkosivuston Palveluhakemiston Katujen kunnossapito – sivustolla.

Katutyömaat sekä tapahtumien järjestäminen liikennevaikutuksineen kuuluvat Vantaalla kaupungin rakennusjärjestykseen. Vantaan rakennusjärjestys ohjaa katutyömaiden suunnittelua kävely- ja pyöräliikenteen haittojen osalta, mutta tapahtumien vaatimien väliaikaisen kävely- ja pyöräliikenteen järjestelyjen suunnittelua se ei ohjaa lainkaan. Vantaa ei julkista listaa tarkastajista missään, vain geneeriset yhteystiedot sähköpostilaatikkoon luvat@vantaa.fi. Työmaista voi yrittää tiedustella Vantaan kaupunkiympäristön palvelunumerosta, mutta se ei ole osoittautunut kovin toimivaksi tavaksi edistää asioita, koska asiakaspalvelijalla ei ole muuta keinoa hakea tietoa kuin osoitteen perusteella. Käytännössä valvonnasta ilmeisesti vastaa virkamiehenä Katuvalvontapäällikkö. Vantaalla lupien hakijat ilmoittavat lupatarpeensa lupapiste.fi -palvelun kautta. Vantaan kaupungilla on kyllä myönnetyt luvat kartalla, mutta lupa-aineisto ei vain ole jostain syystä Vantaan julkisessa karttapalvelussa lainkaan ja on mahdollista, että Vantaalla tapahtumien edellytetään hoitavan poikkeavista liikennejärjestelyistä tiedottaminen itse. Tilapäisissä liikennejärjestelyissä Vantaa ohjaa käyttämään Pääkaupunkiseudun yhteisiä katutyöohjeita ja tyyppikuvia. Lisää vantaan katutyölupaprosessista ja sen piirteistä voi lukea täältä. Huomaathan, että silloin kun työmaa on toteutettu Allianssi-mallilla, työmaatarkastajat ovat Allianssin tarkastajia, eivätkä kaupungin tarkastajia. Allianssi-tyyppisen yritysryppään pyörittämän työmaan haasteissa lähestytään tällöin allianssin tarkastajia, eikä kaupungin tarkastajia.

Vantaan valtuusto kokoontuu lähes kuukausittain ja kokousta edeltävänä torstaina valtuustolle järjestetään selostustilaisuus ja kyselytunti. Valtuuston kokouksia ja selostustilaisuuksia voi seurata verkkolähetysten kautta Vantaa-kanavalla. Vantaan lautakuntien, valtuuston ja kaupunginhallituksen vuosittainen kokouskalenteri näyttää kokousten ajankohdat. Lautakuntien, valtuuston ja kaupunginhallituksen esityslistat löytyvät esityslistahaulla ja niiden päätökset löytyvät pöytäkirjahaulla. Pöytäkirjan tullessa julki, esityslista katoaa esityslistahausta kokonaan.

Vantaa osallistaa kansalaisia sekä Osallistuva Vantaa -verkkopalvelussa että Otakantaa -verkkopalvelussa. Vantaan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä voi etsiä viranhaltijuuden, suuralueen, toimielimen tai puolueen mukaan. Talvikunnossapidon osalta Vantaalla on aurauksen ja hiekoituksen pikapalaute Osallistuva Vantaa -palvelussa. 

Muihin artikkelisarjan osiin pääset näistä linkeistä: ensimmäinen, toinen, kolmas ja viides osa.
Löysitkö tästä artikkelisarjasta kehitettävää? Kommentoi tekstiä Google Drivessä

Tulevat tapahtumat

La 4.5. klo 10:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Pyöräilytapahtuma - Tour de Maunula

Maunula-talo rullaa tempauksensa Pääkaupunkiseudun pyöräviikkoon. Lauantain toimintapäivässä on paljon ohjelmaa Avoimesta Foorumista arkkitehtuuriin. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/21B05FFjC

klo 10–12 Avoin Foorumi, Metsäpurosali

Aamulla pidämme Metsäpurosalissa Avoimen Foorumin. Keskustelemme Maunula-talon arvoista, haasteista ja mahdollisuuksista yhdessä Maunula-talon neuvottelukunnan asukasedustajien ja talon työntekijöiden sekä teidän asukkaiden kanssa kahvin ja purtavan merkeissä.

Klo 12–14.30 Pyöränhuoltopaja Bike Kitchen

Tule laittamaan polkupyöräsi kesäkuntoon Maunula-talon aukiolla. Satumaan Dynamo Ry:n vetämässä pyöränhuoltopajassa saat apua ja neuvoja pyörän omatoimiseen huoltoon ja kunnostamiseen.

Klo 12–16 Omatoiminen pyöräkirppis

Sinulle tai lapsellesi pieneksi jäänyt pyörä voi olla juuri sopiva jollekin toiselle. Tuo oma pyöräsi myyntiin tai tule tekemään löytöjä.

Klo 12.30–14.30 Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierros 2

Työväenopisto järjestää myös Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierroksen, jossa lähdetään kävelyretkelle kuulemaan mainettaan paremmasta Maunulasta! Kierroksella tutustumme Maunulan arkkitehtuuriin ja alueen nykypäivään. Kierros alkaa Maunula-talon aulassa.

Ilmoittaudu mukaan: ilmonet.fi, Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierros 2

Klo 13–15 Pyöränkoristelupaja

Maria Vuorenjuuri ohjaa lapsiperheille pyöränkoristelupajaa Maunula-talon aukiolla sään salliessa.

Klo 15–16 Tour de Maunula – leppoisa perhepyöräretki

Kaikille avoin pyöräilytapahtuma huipentuu Tour de Maunulaan. Ajetaan yhdessä toisiamme kannustaen ja Maunulan maisemia ihastellen. Vauhti on rauhallinen ja pidämme taukoja, joten myös lapset pysyvät hyvin mukana. Toimivan pyörän lisäksi retkeen on hyvä varustautua sopivalla vaatetuksella ja juomapullolla, sekä tietysti iloisella ja reippaalla mielellä!

Maunula talo
Metsäpurontie 4
La 4.5. klo 11:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Pyöräilyviikon avajaiset Kansalaistorilla

Lauantaina 4.5. Hepo yhteistyökumppaneineen järjestää pyöräilyviikon avajaiset Helsingin Kansalaistorilla, Oodi-kirjaston vieressä lauantaina 4. toukokuuta kello 11–16.  Avajaisissa riittää monenlaista kivaa ohjelmaa ja tekemistä kaikille! Tule koeajamaan työsuhdepyöriä sekä Helsingin ja Espoon kaupunkipyöriä sekä koristelemaan oma pyörä Helsingin kaupungin ympäristökasvattajan kanssa. Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry tulee esittelemään toimintaansa - muun muassa luomiaan globaalikasvatuksen liikuntaleikkejä, sekä kutsuu testaamaan tietotaitoaan kestävästä kehityksestä. Helsingin pormestari Juhana Vartiainen pitää juhlapuheen Kaisantunnelin valmistumisen kunniaksi. Tapahtuman kohokohta on Liikennerauhan pyöräparaati, jonka aikana nautitaan yhdessä pyöräilyn ilosta. Retki saattaa herättää polkijat myös ajattelemaan, miten tärkeää liikenneympäristön rauhoittaminen ja liikenteessä liikkujien rauhallinen käyttäytyminen on. Paraati lähtee liikkeelle Kansalaistorilta noin klo 13.00 ja päättyy samaan paikkaan noin tunnin päästä. Avajaisissa on myös tietenkin musiikkia, Trash Heroes DJ:t tahdittavat tapahtumaa klo 11-14. Kävijöillä on lisäksi mahdollisuus katsastuttaa veloituksetta oman polkupyörän kunto ja turvallisuus pyörähuoltojen ammattilaisella Helsingin Pyörähuolto oy:lla. Myös Helsingin seudun pyöräilijöiden edustajat ovat luonnollisesti tavattavissa. Kansalaistorin tapahtumasta saat vinkkejä ja tietoa niin pyöräilystä kuin pyöräilyn liikennesäännöistä. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/c2ekIl7KE Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko #liikennerauha 

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
La 4.5. klo 11:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Ilmainen pyöräkatsastus Kansalaistorilla

Lauantaina 4.5. Varmista pyöräsi kunto ilmaisessa pyöräkatsastuksessa Pyöräilyviikon avajaisissa! Ovatko renkaat kunnossa? Voiko jarruihin luottaa? Toimivatko vaihteet? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen saat vastauksen Pyöräilyviikon avajaisten ilmaisesta pyöräkatsastuksesta.  Pyöräilyviikon avajaisissa voit tarkastuttaa pyöräsi ajokunnon ja turvallisuuden. Helsingin Pyörähuolto Oy:n kokeneet ammattilaiset tarkastavat veloituksetta polkupyörien kunnon, varusteet ja mahdolliset huolto- ja korjaustarpeet. Pyöräkatsastuksia on tarjolla koko tapahtuman ajan kello 11–16. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/6dFcswQDb Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko #liikennerauha

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
La 4.5. klo 13:00 – 14:00

Pyöräilyviikko | Liikennerauhan pyöräparaati Helsingissä

Pyöräparaati muistuttaa Liikennerauhasta! Pääkaupunkiseudun pyöräilyviikon avajaisten kohokohta on Liikennerauhan pyöräparaati, jonka aikana nautitaan yhdessä pyöräilyn ilosta. Retki saattaa herättää polkijat myös ajattelemaan, miten tärkeää liikenneympäristön rauhoittaminen ja liikenteessä liikkujien rauhallinen käyttäytyminen on. Paraati lähtee liikkeelle Kansalaistorilta noin klo 13.00 ja päättyy samaan paikkaan noin tunnin päästä. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/1XCrynuKn Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. Tapahtumassa ovat mukana myös Hepon vapaaehtoiset. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
Kalenteri