6.3.2023
Pyöräilyinfo

Pieni vaikuttajan opas, Osa 4: Vaikuttaminen Vantaalla

Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) on julkaissut järjestön aktiivien yhdessä kirjoittaman Pienen vaikuttajan oppaan keväällä 2023. Verkossa julkaistun oppaan tarkoitus on opettaa ja kannustaa ihmisiä kommentoimaan pääkaupunkiseudulla tehtävää liikennesuunnittelua ja sitä kautta tukea kaupunkien tavoitteita kehittyä paremmiksi pyöräilykaupungeiksi.

Tämä on artikkelisarjan neljäs osa, joka käsittelee sitä, mistä löytyvät vaikuttamisen kohteet ja pohjatiedot Vantaalla. Muihin artikkelisarjan osiin pääset näistä linkeistä: ensimmäinen, toinen, kolmas ja viides osa.

Vantaa

Vantaalla asemakaavoja, liikennesuunnitelmia ja katusuunnitelmia teettää Vantaan Kaupunkiympäristö. Se julkaisee nähtävillä olevat katu- ja puistosuunnitelmat verkkoon nähtävilläoloajan mukaan. Verkkosivulta ei löydy vanhempia katusuunnitelmia, joiden nähtävilläoloaika on jo päättynyt. Katusuunnitelmasta julkaistaan katusuunnitelma eli kartta ja suunnitelmaselostus sekä toisinaan erillinen tyyppipoikkileikkaus. Katu- ja puistosuunnitelmien esittelyyn on varauduttu nähtävilläoloaikana Vantaa-infossa. Kirjalliset muistutukset katusuunnitelmasta on toimitettava Vantaan kaupungin kirjaamoon nähtävilläoloajan loppuun kello 15.00 mennessä. 

Katusuunnitelman hyväksyy Vantaalla kaupungininsinööri viranhaltijapäätöksellä. Kaikki viranhaltijapäätöksellä tehtävät suunnitelmat eivät tule vireille, mutta kaikkiin viranhaltijapäätöksiin voi hakea muutosta. Liikenneturvallisuuteen ja pyöräilyn sujuvuuteen vahvasti liittyvistä liikenteen ohjauslaitteista esimerkiksi liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelman eli liikenteenohjaussuunnitelman perusteella päättää Vantaalla liikennesuunnittelupäällikkö viranhaltijapäätöksellä. Maankäyttöluvan pysäköintiin antaa Vantaalla maankäyttöinsinööri viranhaltijapäätöksellä. Talvikunnossapitoon liittyvistä palveluhankinnoista (esimerkiksi Jalankulkijoille suunnatun liukkausvaroituspalvelun hankinta talvikaudeksi 2022-2023), päättää kunnossapitopäällikkö viranhaltijapäätöksellä. Talvikunnossapidon kalustohankinnoista tekee viranhaltijapäätöksiä sekä kunnossapitopäällikkö että varikon päällikkö. Vantaalla ei ole pyöräliikenteen suunnitteluohjetta. Kun kommentoit katusuunnitelmaa Vantaan kaupungille, käytä joko Helsingin pyöräliikenteen suunnitteluohjetta tai Väyläviraston ohjeita 18/2020 Pyöräliikenteen suunnittelu.

Vantaalla pysäköinti ja siis myös pyöräpysäköinti on liikennettä. Vantaa tilaa vuosittain tarpeen mukaan erilaisia liikennesuunnittelun ja pysäköinnin selvityksiä.

Pyöräilyn liikennesuunnittelu ja kaavoitus kohtaavat paitsi asumiseen ja palvelujen rakentamiseen liittyvässä asemakaavoituksessa myös suurempiin liikennehankkeisiin, kuten Vantaan omiin raideliikenteen hankkeisiin, esimerkiksi Vantaan Ratikkaan liittyvissä asemakaavoissa. Vantaa julkaisee kaavoituskatsausta, sekä päivittää listaa ajankohtaisista kaavoista ja yleisötilaisuuksista.

Voimassa olevia kaavoja koskevat kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus julkaistaan Vantaan karttapalvelussa (esimerkiksi Tikkurilan kaavan 001964 aineistot) Asemakaavahakemisto – karttatasolla. Vantaan karttapalvelussa on myös Vireillä olevat kaavat – karttatasolla kaava-alueen sijainti kartalla, kaavan numero, kaavan tila ja viimeisin käsittelypäivämäärä, muttei kaavan viitesuunnitelmaa eli kaavan suunnitteluaineistoa ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Vireillä olevista kaavoista Vantaa julkaisee Kaavat -verkkosivustollaan kaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelman sekä viitesuunnitelman osana kaavaselvityksen ja erilaisia muita selvityksiä, suunnittelukilpailuihin ja suunnitteluvarauksiin liittyvät tavoitteet ja kaavakartan. Vantaa julkaisee myös kaavaan asukastilaisuuksien esitysmateriaalit ja asukaskyselyjen tulokset.

Vaikka Vantaalla on omaa raideliikenteen kehittämistä, myös Vantaalla Yleiskaavoja sekä Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimuksia kannattaa seurata, koska niissä otetaan toisinaan kantaa ylikunnallisiin pyöräliikenteen tavoiteverkkoihin ja baanaverkkoihin. Vantaa kuuluu MAL -sopimuksissa Helsingin seudun sopimukseen.

Liikenteeseen ja kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvistä asioista päättää Vantaalla eri lautakunta kuin asemakaavoituksesta. Puistot, liikenne, liikenneinvestoinnit, kunnossapito ja kunnallistekniikka kuuluu kaupunkitilalautakunnalle. Kaavat kuuluvat Kaupunkiympäristölautakunnalle. Lautakunta päättää, ainakin yleensä, kaavojen nähtäville asettamisesta, sekä valmistelee vastineet ehdotuksesta annettuihin muistutuksiin. Kaupunginhallitus vielä hyväksyy vastineet, ja tämän jälkeen kaava menee kaupunginvaltuustoon lopulliseen käsittelyyn, josta se voi teoriassa palata takaisin lautakuntaan jos sitä ei hyväksytä. Suuremmat liikennehankkeet käsitellään tyypillisesti myös kaupunginhallituksessa sekä valtuustossa varsinkin kun niillä on merkittävä vaikutus kaupungin budjettiin. Kaupunginhallitus osallistuu, koska se vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, niiden täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Päätösvallan voi tarkistaa Vantaan hallintosäännöstä luvusta 10.

Vantaan teiden kunnossapitoluokista saa tietoa täältä. Vantaa kertoo aurauksen ja hiekoituksen palvelulupauksesta Vantaan kaupungin verkkosivuston Palveluhakemiston Katujen kunnossapito – sivustolla.

Katutyömaat sekä tapahtumien järjestäminen liikennevaikutuksineen kuuluvat Vantaalla kaupungin rakennusjärjestykseen. Vantaan rakennusjärjestys ohjaa katutyömaiden suunnittelua kävely- ja pyöräliikenteen haittojen osalta, mutta tapahtumien vaatimien väliaikaisen kävely- ja pyöräliikenteen järjestelyjen suunnittelua se ei ohjaa lainkaan. Vantaa ei julkista listaa tarkastajista missään, vain geneeriset yhteystiedot sähköpostilaatikkoon luvat@vantaa.fi. Työmaista voi yrittää tiedustella Vantaan kaupunkiympäristön palvelunumerosta, mutta se ei ole osoittautunut kovin toimivaksi tavaksi edistää asioita, koska asiakaspalvelijalla ei ole muuta keinoa hakea tietoa kuin osoitteen perusteella. Käytännössä valvonnasta ilmeisesti vastaa virkamiehenä Katuvalvontapäällikkö. Vantaalla lupien hakijat ilmoittavat lupatarpeensa lupapiste.fi -palvelun kautta. Vantaan kaupungilla on kyllä myönnetyt luvat kartalla, mutta lupa-aineisto ei vain ole jostain syystä Vantaan julkisessa karttapalvelussa lainkaan ja on mahdollista, että Vantaalla tapahtumien edellytetään hoitavan poikkeavista liikennejärjestelyistä tiedottaminen itse. Tilapäisissä liikennejärjestelyissä Vantaa ohjaa käyttämään Pääkaupunkiseudun yhteisiä katutyöohjeita ja tyyppikuvia. Lisää vantaan katutyölupaprosessista ja sen piirteistä voi lukea täältä. Huomaathan, että silloin kun työmaa on toteutettu Allianssi-mallilla, työmaatarkastajat ovat Allianssin tarkastajia, eivätkä kaupungin tarkastajia. Allianssi-tyyppisen yritysryppään pyörittämän työmaan haasteissa lähestytään tällöin allianssin tarkastajia, eikä kaupungin tarkastajia.

Vantaan valtuusto kokoontuu lähes kuukausittain ja kokousta edeltävänä torstaina valtuustolle järjestetään selostustilaisuus ja kyselytunti. Valtuuston kokouksia ja selostustilaisuuksia voi seurata verkkolähetysten kautta Vantaa-kanavalla. Vantaan lautakuntien, valtuuston ja kaupunginhallituksen vuosittainen kokouskalenteri näyttää kokousten ajankohdat. Lautakuntien, valtuuston ja kaupunginhallituksen esityslistat löytyvät esityslistahaulla ja niiden päätökset löytyvät pöytäkirjahaulla. Pöytäkirjan tullessa julki, esityslista katoaa esityslistahausta kokonaan.

Vantaa osallistaa kansalaisia sekä Osallistuva Vantaa -verkkopalvelussa että Otakantaa -verkkopalvelussa. Vantaan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä voi etsiä viranhaltijuuden, suuralueen, toimielimen tai puolueen mukaan. Talvikunnossapidon osalta Vantaalla on aurauksen ja hiekoituksen pikapalaute Osallistuva Vantaa -palvelussa. 

Muihin artikkelisarjan osiin pääset näistä linkeistä: ensimmäinen, toinen, kolmas ja viides osa.
Löysitkö tästä artikkelisarjasta kehitettävää? Kommentoi tekstiä Google Drivessä

Tulevat tapahtumat

Su 1.10. klo 10:30 – 14:30

Sunnuntairetki

Rento sunnuntairetki, tarkemmat tiedot https://hepo.fi/toiminta/retket/

Retket ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Retkille osallistuminen ei vaadi Hepon jäsenyyttä, eikä retkille tarvitse ilmoittautua erikseen. Retken osallistujia ei ole vakuutettu. Hepon retkille on ominaista maltillinen ajovauhti, rento tunnelma ja viihtyisät taukopaikat.


Maunulan maja, Metsäläntie 9, 00620 Helsinki, Suomi
Su 8.10. klo 10:30 – 14:30

Sunnuntairetki

Rento sunnuntairetki, tarkemmat tiedot https://hepo.fi/toiminta/retket/

Retket ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Retkille osallistuminen ei vaadi Hepon jäsenyyttä, eikä retkille tarvitse ilmoittautua erikseen. Retken osallistujia ei ole vakuutettu. Hepon retkille on ominaista maltillinen ajovauhti, rento tunnelma ja viihtyisät taukopaikat.


Maunulan maja, Metsäläntie 9, 00620 Helsinki, Suomi
Ma 9.10. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Su 15.10. klo 10:30 – 14:30

Sunnuntairetki

Rento sunnuntairetki, tarkemmat tiedot https://hepo.fi/toiminta/retket/

Retket ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Retkille osallistuminen ei vaadi Hepon jäsenyyttä, eikä retkille tarvitse ilmoittautua erikseen. Retken osallistujia ei ole vakuutettu. Hepon retkille on ominaista maltillinen ajovauhti, rento tunnelma ja viihtyisät taukopaikat.


Maunulan maja, Metsäläntie 9, 00620 Helsinki, Suomi
Ke 18.10. klo 17:00 – 19:00

Vaikuttamisryhmän kokous

Tervetuloa Hepon vaikuttamisryhmän kokoukseen Polkimolle ma 2.10. klo 17-19. Tapaamiseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Kokouksessa keskustellaan ajankohtaisista pyöräliikenteeseen liittyvistä aiheista. Esityslistan luonnos: https://docs.google.com/document/d/1bO8yNBPE1aVOK7If3QVKVmYYHGBKvOi95QIKH62EgJk/edit Hepon vaikuttamisryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen vaikuttamistoimintaa yhdistyksen kokouksien vetämien suuntaviivojen mukaisesti. Vaikuttamisryhmä laatii kannanottoja, kommentteja, mielipidekirjoituksia ja blogeja yhdistyksen puolesta. Lisäksi vaikuttamisryhmä tapaa virkamiehiä ja poliitikkoja, toteuttaa kampanjoita ja tarvittaessa mielenosoituksiakin. Työ tehdään pääasiassa vapaaehtoispohjalta. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan Hepon vaikuttamisryhmään. Paikka: Iso Roobertinkatu 3-5 Sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri "Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto" 2. Krs. Tapaamiseen voi osallistua etäyhteydellä tämän linkin kautta: meet.google.com/apf-baot-yzd Tapahtuma Facebookissa: https://fb.me/e/3Yc4f9k6U Join with Google Meet: https://meet.google.com/apf-baot-yzd Or dial: (FI) +358 9 23132950 PIN: 734581312# More phone numbers: https://tel.meet/apf-baot-yzd?pin=8950667568971&hs=7 Learn more about Meet at: https://support.google.com/a/users/answer/9282720

Kalenteri