4.4.2023
Tiedotteet

Kiertotiet kuntoon -kuntalaisaloitekampanja on käynnissä

Työmaan kiertotiellä Korppaanmäentien ja Mannerheimintien kulmassa liikkuminen ei ole esteetöntä.

Pääkaupunkiseudulla liikkuvat tietävät, että alueella rakennetaan paljon. Myös urheilu- ja kulttuuritapahtumat ovat palanneet katukuvaan. Samaan aikaan kaikkien kaupunkien tavoitteena on lisätä jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä tehtäviä matkoja. Tällä hetkellä työmaiden ja tapahtumien kiertotiet eivät aina ole sujuvia tai turvallisia kävellen, pyörällä, pyörätuolilla ja muilla näihin rinnastettavilla kulkutavoilla liikkuville. Turvallisen, sujuvan ja mukavan liikkumisen mahdollistamiseksi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo) aktiiveineen on käynnistänyt kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa kuntalaisaloitekampanjat, joiden tarkoituksena on parantaa työmaiden ja tapahtumien aikaisten kiertoteiden laatua.

Asukaskyselyissä työmaiden ja tapahtumien tilapäisistä liikennejärjestelyistä aiheutuvat haitat nousevat jatkuvasti esille. Kiertotiet kuntoon -kuntalaisaloitteiden avulla Helsingin seudun pyöräilijät ry:n tavoitteena on saada alueen kaupungit laatimaan yhteiset ohjeet kiertoteiden laadun parantamiseksi ja erityisesti aloittaa toteutusten kunnollinen valvonta.

– Kouluikäisen lapsen isänä kannan huolta lapseni päivittäisten matkojen turvallisuudesta. Aitaamattomat työmaat ja muut vaaralliset tilapäisjärjestelyt aiheuttavat turhia vaaranpaikkoja tutuillakin reiteillä. Työmaiden valvonnan puute luo epäreilua kilpailuetua lain ja ohjeiden vastaisesti toimiville, kertoo Helsingin seudun pyöräilijät ry:n (Hepo) varapuheenjohtaja Tuure Savuoja.

Raskaseste Hermannin rantatiellä pakottaa pyörätien käyttäjät ajoradalle autojen eteen keskellä Verkkosaarenkadun risteystä.

Kussakin pääkaupunkiseudun kunnassa toteutettavat Kiertotiet kuntoon -kuntalaisaloitteet eivät vastusta tietöitä, korjaustöitä eikä tapahtumia, vaan tavoitteena on kaikille turvallinen liikenneympäristö. 

Työmaiden ja tapahtumien kiertoteiden tulee olla esteettömiä kaikille kulkijoille

Kaupunkikehitys ja -kulttuuri ovat erittäin tärkeitä asioita, mutta niiden vuoksi järjestettävät kiertotiet on toteutettava turvallisiksi ja toimiviksi esteettömästi kaikille kulkijoille.

– Kiertotienkin tulee olla esteetön kaikille kulkijoille – myös niille, jotka käyttävät apuvälineitä liikkumiseen, toteaa Kynnys ry:n tiedottaja Sanni Purhonen.

– Jotta myös apuvälineellä kulkija pääsee perille, on tärkeää, että kiertotie on esteetön ja turvallinen, jatkaa Helsingin Invalidien Yhdistyksen puheenjohtaja Kristiina Karhos.

– Kehitysvamma näkyy tilanteissa, joissa pitää soveltaa totuttua toimintamallia ja tietoa. Tietöiden kiertämisen pitää olla turvallista ja selkeillä reittiopasteilla havainnollistettu, sanoo Kehitysvammatuki 57 ry:n perheiden tuen johtaja Katja Riikonen.

Laadukas ohje on jo tehty – sitä pitää myös noudattaa!

Uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä päättyy yllättäen vaaralliseen kapeikkoon talon kulmalla Hermannin rantatiellä lähellä Vanhan talvitien risteystä. 

Helsingin kaupunki on jo tehnyt työmaiden ja tapahtumien avuksi erinomaisen ohjeen pyöräliikenteen kiertoteiden lupaehtojen vaatimaan toteutukseen. Ohje on saatava tunnetuksi rakentajien keskuudessa ja sen noudattamista pitää valvoa. Ohjeen käyttö tulee laajentaa kaikkiin pääkaupunkiseudun kuntiin.

Uusi ohje helpottaa sujuvien ja turvallisten kiertotiejärjestelyiden toteuttamista. Sen lisäksi  työmaiden ja tapahtumien kiertotiejärjestelyitä pitää myös valvoa. Työtä kiertoteiden korjaamiseen kuntalaisille toimiviksi ei siis tarvitse aloittaa tyhjästä, vaan kaupunkien tulee aloittaa yhteistyö hyvien käytäntöjen jakamiseksi ja toteutusten valvomiseksi.

– Toivomme, että jokainen käy allekirjoittamassa oman kotikuntansa kuntalaisaloitteen ja jakaa tietoa aloitteesta eteenpäin tuttavilleen turvallisemman kaupunkiliikenteen puolesta, kannustaa Tuure Savuoja.

Kuntalaisaloitteen aloiteoikeus perustuu kuntalakiin

Kun kuntalaisen tekemän kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, on kunnan otettava asia käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Helsingissä tämä tarkoittaa hieman yli 13 000 allekirjoitusta, Espoossa 6 000, Vantaalla 5 000 ja Kauniaisissa 200. Helsingin seudun pyöräilijät ry:n edellinen kuntalaisaloite Pyöräkaista Hämeentielle menestyi hyvin ja käynnisti Hämeentien kehittämisen joukkoliikennekaduksi.

Lisätietoa Kiertotiet kuntoon -kuntalaisaloitteista: www.kiertotietkuntoon.fi

Kampanjan löytää sosiaalisesta mediasta aihetunnisteella #kiertotietkuntoon.

Mukana tiedotteessa:
Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo)
Helsingin Invalidien Yhdistys ry
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Helsingin seudun Maan ystävät ry
Kehitysvammatuki 57 ry
Kynnys ry

Lisätietoja:
Henni Ahvenlampi
toiminnanjohtaja
Helsingin seudun pyöräilijät ry
Puh: 041 3191002
henni.ahvenlampi@hepo.fi