24.8.2022
Pyöräilyinfo

Hepo vaikuttaa jo viidettä vuosikymmentä, osa 1: kaikki alkoi ryhmästä pyöräilijöitä

Tämä on artikkelisarjan ensimmäinen osa. Toisen osan voit lukea täältä ja kolmannen täältä.

“Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa — pyöräilijöiden, erityisesti työmatka-, asioimis- ja harrastepyöräilijöiden etua ja toimia turvallisen, sujuvan ja viihtyisän pyöräilyn puolesta.”

Edellinen on lainaus Helsingin polkupyöräilijäyhdistys ry:n ensimmäisistä, syksyllä 1981 hyväksytyistä säännöistä. Yhdistyksen nimi on tuon jälkeen vaihtunut pariinkin otteeseen, ja työ jatkuu jo viidettä vuosikymmentä, mutta Helsingin seudun pyöräilijät ry:n (Hepo) tavoitteet käyvät edelleen varsin pitkälti yhteen varhaisten pioneerien linjan kanssa.

Vaikka pääkaupunkiseudun pyöräilijät järjestäytyivät virallisesti vuonna 1981, oli työ pyöräily-ystävällisemmän kaupungin eteen alkanut jo aiemmin. Hepon juuria voidaan löytää vuonna 1968 perustetusta Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry:stä – ja tarkemmin sen pyöräilijäryhmästä –, jonka tavoitteena oli enemmistön, eli jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen käyttäjien edun valvominen ja niin sanottuun Smith-Polvisen suunnitelmaan kiteytyneen, yksityisautoiluun keskittyneen politiikan muuttaminen.

Mielenosoittajat vastustavat uusia ryhmittymissääntöjä syksyllä 1971. Kuvassa lienee tulevia Hepon perustajia – tunnistatko itsesi? Kuva Matti Koivumäki/Helsingin kaupunginmuseo.

Ja vaikka pääkaupunkiseudun pyöräilyolosuhteet ovatkin kehittyneet vuosikymmenten takaisesta, on infrastruktuurissa, kunnossapidossa ja eri toimijoiden jokapäiväisissä toimintatavoissa edelleen paljon kehitettävää. 

Helsingin seudun pyöräilijöiden liikennepoliittisessa ohjelmassa tavoitellaan pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvattamista 15 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä – mikä vaatii pyöräilyn olosuhteiden parantamista edelleen. Olosuhteiden paranemisen edistäminen puolestaan vaatii pitkäjänteisen työn jatkamista, eikä pikavoittoja ole, kertoo Hepon puheenjohtaja Timo Hast

Yksi Hepon merkittävimmistä tehtävistä onkin yhä tänäkin päivänä pääkaupunkiseudulla pyöräilevien edunvalvonta. Käytännössä tämä tarkoittaa pyöräliikenteen olosuhteisiin ja päätöksentekoon vaikuttamista. Tässä artikkelissa esittelemme järjestön toimintaa edunvalvonnan ja vaikuttamisen saralla, jo toteutuneita edistysaskeleita sekä tulevaisuuden tärkeimpiä kehityskohteita. 

Ennen kuin syvennymme edunvalvonnan ja vaikuttamisen yksityiskohtiin, lienee paikallaan muistuttaa järjestötoiminnan syvimmästä olemuksesta: mitä enemmän järjestöllä on jäseniä, sitä kantavampi ääni sillä on ja sitä tehokkaampaa on sen vaikuttamistoiminta. Siksi pyörällä liikkuvien järjestäytyminen on tärkeää. 

“Järjestön voima piilee isossa joukossa ihmisiä, joilla on yhteinen tavoite. Yhdessä voimme saavuttaa jotain, mikä yksittäiselle ihmiselle saattaisi olla liian vaikeaa”, vahvistaa puheenjohtaja Timo Hast. 

Artikkelin toisessa osassa kerromme Hepon vaikuttamistyön tärkeimmistä tulevaisuuden tavoitteista, sekä palaamme siihen, miksi ja miten juuri sinun tulisi liittyä yhdeksi pääkaupunkiseudun järjestäytyneistä pyörällä liikkujista. Annamme myös vinkkejä oma-aloitteiseen vaikuttamiseen ja muun muassa liikennesuunnitelmien kommentointiin. 

Pyöräväylien kunnossapidon ja ympärivuotisten pyöräilyolosuhteiden kehittäminen on yksi Hepon liikennepolittisen ohjelman päätavoitteista. Kuva Aki Antinkaapo/Helsingin kaupunki.

Vaikuttamista arjessa ja ohjelmatasolla

Hepon toiminta parempien pyöräilyolosuhteiden puolesta ulottuu ruohonjuuritasolta kuntapolitiikan kabinetteihin. Arkipäiväisimmillään edunvalvonta ja vaikuttaminen tapahtuu ruohonjuuritasolla: se voi tarkoittaa esimerkiksi yhteydenottoja yrityksiin tai tapahtumajärjestäjiin, joiden työmaat, tilapäiset liikennejärjestelyt tai vaikkapa pysäköintitavat ovat lakien ja ohjeiden vastaisia ja haittaavat tai pahimmillaan vaarantavat liikennettä.

Hepo ja sen aktiiviset jäsenet ovat säännöllisesti yhteydessä myös pääkaupunkiseudun kaupunkeihin ja muihin kadun- ja tienpidosta vastaaviin tahoihin, huomauttaen muun muassa keskenjääneistä työmaista ja muista toimimattomista järjestelyistä ja kunnossapidon puutteista.

Laajemmalla ja pitkäjänteisemmällä tasolla työ on vaikuttamista kaupunkien poliittiseen päätöksentekoon. Sitä se on ollut jo yhdistyksen alkuajoista, vuodesta 1981 alkaen. Alkujaan Helsingin polkupyöräilijät ry:n nimellä tunnettu järjestö määritteli jo ensimmäisissä säännöissään tarkoituksekseen ​​pääkaupunkiseudun pyöräilijöiden, erityisesti työmatka-, asioimis- ja harrastuspyöräilijöiden edun ajamisen sekä toiminnan turvallisen, sujuvan ja viihtyisän pyöräilyn puolesta. Samat periaatteet pätevät yhä yli kolmea vuosikymmentä myöhemmin. 

Pyöräilijöiden edunvalvonta ja vaikuttamistyö oli yhdistyksen tarkoitus jo sen ensimmäisissä, 20.10.1981 hyväksytyissä säännöissä. Tuolloin polkupyöräilijäyhdistys tunnettiin vielä sen ensimmäisellä, lyhytikäisellä nimellä. 

Helsingin seudun pyöräilijöiden nykyinen puheenjohtaja Timo Hast on hänkin toiminut vaikuttamisen ja edunvalvonnan parissa jo toistakymmentä vuotta. Hänen taipaleensa vaikuttamistyössä alkoi vuonna 2010, kun silloinen Helsingin kaupungin rakennusvirasto tilasi Hepolta pääpyöräreittien kuntokartoituksen. Järjestön hallituksessa Hast on toiminut vuodesta 2011 ja puheenjohtajana nyt kolmatta vuotta.

Helsingin seudun pyöräilijöiden vaikuttamistyötä ohjaa järjestön syyskokouksessa vuonna 2019 hyväksytty liikennepoliittinen ohjelma, joka on luettavissa Hepon verkkosivuilla. Liikennepoliittinen ohjelma muodostaa raamit tavoitteille, joiden toteutumista vaikuttamistyöllä pyritään edistämään. 

Käytännössä vaikuttamistyöstä vastaa vaikuttamisryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen vaikuttamistoimintaa yhdistyksen kokouksien asettamien periaatteiden mukaisesti. Vaikuttamisryhmän työvälineisiin kuuluvat muun muassa kannanotot, kommentit ja mielipidekirjoitukset. 

Lisäksi vaikuttamisryhmä tapaa virkamiehiä ja poliitikkoja, toteuttaa kampanjoita ja tarvittaessa mielenosoituksiakin. Esimerkiksi vuonna 2021 Hepon edustajat tapasivat Helsingin kaupungin edustajia yhteensä 11, Vantaan 7 ja Espoon neljä kertaa sekä Kauniaisten kertaalleen. Saman vuoden aikana Hepo laati yhteensä 16 kannanottoa pääosin katusuunnitelmista ja asemakaavoista. 

Vaikuttamistyön tavoitteiden ydin on pyöräliikenteen kulkutapaosuuden nostaminen pääkaupunkiseudulla 15 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tämän tavoitteen toteutumiseen pyritään rahoituksen lisäämisellä ja kaupunkikohtaisilla pyöräliikenteen budjeteilla, laadukkailla pyöräliikenteen ratkaisuilla, ympärivuotisen pyöräliikenteen kehittämisellä sekä laajennetun plussavision soveltamisella liikennepolitiikassa. Laajennetulla plussavisiolla tarkoitetaan liikennekuolemien vähentämiseen tähtäävän nollavision laajempaa versiota, jossa huomioidaan myös aktiivisten liikennemuotojen, kuten pyöräilyn, terveyshyödyt.

Helsingin seudun pyöräilijöiden kautta vaikutat myös valtakunnallisella ja Euroopan laajuisella tasolla. Hepo on yksi valtakunnallisen Pyöräliiton 14:sta alueellisesta jäsenjärjestöstä, joten jokainen Hepon jäsen on askel järjestäytyneeseen pyöräilyn edistämiseen myös koko maan tasolla.

Pyöräliitto on pyöräilijöiden ja pyöräliikenteen valtakunnallinen edunvalvoja, jota kuullaan säännöllisesti asiantuntijana lainsäädäntötyötä tehtäessä. Pyöräliitto toimiikin aktiivisesti päättäjien ja virkamiesten suuntaan välittämällä heille ajantasaista tietoa pyöräliikenteestä.

Pyöräliitto kuuluu niin ikään europpalaiseen kattojärjestöön European Cyclists’ Federationiin, joka valvoo pyöräilijöiden etuja EU:n tasolla. 

Tämän artikkelisarjan toisessa osassa keskitymme Hepon saavutuksiin ja pyöräilyn edistämiseen pääkaupunkiseudulla. Voit lukea toisen osan täältä ja kolmannen täältä.

Liity nyt – voit voittaa Helkaman sähköpyörän

Jos koet, että pyöräilyolosuhteisiin pitäisi vaikuttaa, liity Hepon jäseneksi. Hepon jäsenenä pääset hyödyntämään rahanarvoisia jäsenetuja, joilla mm. huollatat niin pyörää kuin pyöräilijääkin mukavilla alennuksilla. 30 euron vuosijäsenmaksu maksaa itsensä nopeasti takaisin. Liittymällä jäseneksi viimeistään 22.9.2022 klo 23.59 olet mukana Helkaman sähköavusteisen polkupyörän arvonnassa (arvo jopa 3 199€).

Helsingin seudun pyöräilijät ry, tuttavallisemmin Hepo, on pyöräilyn edistämiseen keskittynyt kansalaisjärjestö, jolla on yli 1550 jäsentä. Pyrimme vaikuttamaan lainsäädäntöön ja liikennesuunnitteluun niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Puoluepoliittisesti Hepo on sitoutumaton. Vaikuttamisen ohella myös pyöräretkien järjestäminen on ollut alusta alkaen näkyvä ja merkittävä osa Hepon toimintaa.

Teksti: Lauri Kervinen

Tulevat tapahtumat

La 4.5. klo 10:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Pyöräilytapahtuma - Tour de Maunula

Maunula-talo rullaa tempauksensa Pääkaupunkiseudun pyöräviikkoon. Lauantain toimintapäivässä on paljon ohjelmaa Avoimesta Foorumista arkkitehtuuriin. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/21B05FFjC

klo 10–12 Avoin Foorumi, Metsäpurosali

Aamulla pidämme Metsäpurosalissa Avoimen Foorumin. Keskustelemme Maunula-talon arvoista, haasteista ja mahdollisuuksista yhdessä Maunula-talon neuvottelukunnan asukasedustajien ja talon työntekijöiden sekä teidän asukkaiden kanssa kahvin ja purtavan merkeissä.

Klo 12–14.30 Pyöränhuoltopaja Bike Kitchen

Tule laittamaan polkupyöräsi kesäkuntoon Maunula-talon aukiolla. Satumaan Dynamo Ry:n vetämässä pyöränhuoltopajassa saat apua ja neuvoja pyörän omatoimiseen huoltoon ja kunnostamiseen.

Klo 12–16 Omatoiminen pyöräkirppis

Sinulle tai lapsellesi pieneksi jäänyt pyörä voi olla juuri sopiva jollekin toiselle. Tuo oma pyöräsi myyntiin tai tule tekemään löytöjä.

Klo 12.30–14.30 Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierros 2

Työväenopisto järjestää myös Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierroksen, jossa lähdetään kävelyretkelle kuulemaan mainettaan paremmasta Maunulasta! Kierroksella tutustumme Maunulan arkkitehtuuriin ja alueen nykypäivään. Kierros alkaa Maunula-talon aulassa.

Ilmoittaudu mukaan: ilmonet.fi, Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierros 2

Klo 13–15 Pyöränkoristelupaja

Maria Vuorenjuuri ohjaa lapsiperheille pyöränkoristelupajaa Maunula-talon aukiolla sään salliessa.

Klo 15–16 Tour de Maunula – leppoisa perhepyöräretki

Kaikille avoin pyöräilytapahtuma huipentuu Tour de Maunulaan. Ajetaan yhdessä toisiamme kannustaen ja Maunulan maisemia ihastellen. Vauhti on rauhallinen ja pidämme taukoja, joten myös lapset pysyvät hyvin mukana. Toimivan pyörän lisäksi retkeen on hyvä varustautua sopivalla vaatetuksella ja juomapullolla, sekä tietysti iloisella ja reippaalla mielellä!

Maunula talo
Metsäpurontie 4
La 4.5. klo 11:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Pyöräilyviikon avajaiset Kansalaistorilla

Lauantaina 4.5. Hepo yhteistyökumppaneineen järjestää pyöräilyviikon avajaiset Helsingin Kansalaistorilla, Oodi-kirjaston vieressä lauantaina 4. toukokuuta kello 11–16.  Avajaisissa riittää monenlaista kivaa ohjelmaa ja tekemistä kaikille! Tule koeajamaan työsuhdepyöriä sekä Helsingin ja Espoon kaupunkipyöriä sekä koristelemaan oma pyörä Helsingin kaupungin ympäristökasvattajan kanssa. Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry tulee esittelemään toimintaansa - muun muassa luomiaan globaalikasvatuksen liikuntaleikkejä, sekä kutsuu testaamaan tietotaitoaan kestävästä kehityksestä. Helsingin pormestari Juhana Vartiainen pitää juhlapuheen Kaisantunnelin valmistumisen kunniaksi. Tapahtuman kohokohta on Liikennerauhan pyöräparaati, jonka aikana nautitaan yhdessä pyöräilyn ilosta. Retki saattaa herättää polkijat myös ajattelemaan, miten tärkeää liikenneympäristön rauhoittaminen ja liikenteessä liikkujien rauhallinen käyttäytyminen on. Paraati lähtee liikkeelle Kansalaistorilta noin klo 13.00 ja päättyy samaan paikkaan noin tunnin päästä. Avajaisissa on myös tietenkin musiikkia, Trash Heroes DJ:t tahdittavat tapahtumaa klo 11-14. Kävijöillä on lisäksi mahdollisuus katsastuttaa veloituksetta oman polkupyörän kunto ja turvallisuus pyörähuoltojen ammattilaisella Helsingin Pyörähuolto oy:lla. Myös Helsingin seudun pyöräilijöiden edustajat ovat luonnollisesti tavattavissa. Kansalaistorin tapahtumasta saat vinkkejä ja tietoa niin pyöräilystä kuin pyöräilyn liikennesäännöistä. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/c2ekIl7KE Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko #liikennerauha 

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
La 4.5. klo 11:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Ilmainen pyöräkatsastus Kansalaistorilla

Lauantaina 4.5. Varmista pyöräsi kunto ilmaisessa pyöräkatsastuksessa Pyöräilyviikon avajaisissa! Ovatko renkaat kunnossa? Voiko jarruihin luottaa? Toimivatko vaihteet? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen saat vastauksen Pyöräilyviikon avajaisten ilmaisesta pyöräkatsastuksesta.  Pyöräilyviikon avajaisissa voit tarkastuttaa pyöräsi ajokunnon ja turvallisuuden. Helsingin Pyörähuolto Oy:n kokeneet ammattilaiset tarkastavat veloituksetta polkupyörien kunnon, varusteet ja mahdolliset huolto- ja korjaustarpeet. Pyöräkatsastuksia on tarjolla koko tapahtuman ajan kello 11–16. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/6dFcswQDb Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko #liikennerauha

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
La 4.5. klo 13:00 – 14:00

Pyöräilyviikko | Liikennerauhan pyöräparaati Helsingissä

Pyöräparaati muistuttaa Liikennerauhasta! Pääkaupunkiseudun pyöräilyviikon avajaisten kohokohta on Liikennerauhan pyöräparaati, jonka aikana nautitaan yhdessä pyöräilyn ilosta. Retki saattaa herättää polkijat myös ajattelemaan, miten tärkeää liikenneympäristön rauhoittaminen ja liikenteessä liikkujien rauhallinen käyttäytyminen on. Paraati lähtee liikkeelle Kansalaistorilta noin klo 13.00 ja päättyy samaan paikkaan noin tunnin päästä. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/1XCrynuKn Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. Tapahtumassa ovat mukana myös Hepon vapaaehtoiset. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
Kalenteri