2.9.2022
Pyöräilyinfo

Hepo vaikuttaa jo viidettä vuosikymmentä, osa 2: Hämeentien voitto

Tässä vaikuttamissarjan toisessa osassa käsittelemme Hepon saavutuksia pyöräilyn edistämistyössä sekä yleistä pyöräliikenteen kehitystä pääkaupunkiseudulla. Artikkelisarjan ensimmäisen osan voit lukea täältä ja kolmannen täältä.

“Radikaalein pyöräilyä koskeva päätös toistaiseksi.”

Edellisin sanankääntein luonnehdittiin päätöstä Hämeentien pyöräteiden rakentamisesta Helsingin Sanomissa pian valtuuston rakentamispäätöksen jälkeen huhtikuussa 2016. HS myös luonnehti pyöräilyn painottuneen “Helsingin viime aikojen liikennesuunnittelussa. 

Yksittäiset rakentamispäätökset eivät synny ilman pitkäjänteistä työtä. Ilman sitä eivät tapahdu myöskään pitemmän linjan painotusmuutokset eivätkä laajemmat poliitisten tuulien kääntymiset, vaan ne vaativat pyöräilijöiltä ja heidän edunvalvojiltaan jatkuvaa vaikuttamista.

Vaikuttamistyön hedelmistä on kaiken puurtamisen jälkeen osattava iloita. Ja kenties suurin ilonaihe on juuri Hämeentie. Helsingin seudun pyöräilijät ry:n (Hepo) puheenjohtaja Timo Hast kertookin pitävänsä nimenomaan Hämeentien uudistusta Hepon suurimpana yksittäisenä aikaansaannoksena. Vuonna 2019 alkaneessa uudistuksessa itäisen kantakaupungin pääväylälle rakennettiin Hepon ja pyöräilyaktiivien pitkään peräänkuuluttamat pyörätiet. 

Bongaa kuvasta pyöräilijä. Takavuosina pyöräliikenteen asema Hämeentiellä oli sangen rajoitettu. Kuva Helsingin kaupunginmuseo.

Kuntalaisaloite, jossa vaadittiin Hämeentien pyöräilyolosuhteiden kehittämistä, järjestettiin muun muassa silloisen Helsingin polkupyöräilijät ry:n toimesta. Aloite keräsi noin 12 000 allekirjoitusta ja luovutettiin Helsingin kaupungille syksyllä 2015. 

Hämeentie onkin esimerkki kaupunkilaisten aloitteesta toteutetusta kaupunkikehityshankkeesta, jossa yksityisautoilulle varattua tilaa uudelleen jakamalla luodaan viihtyisämpää ympäristöä ja sujuvampaa sekä turvallisempaa liikkumista myös pyörällä, jalan ja joukkoliikenteellä kulkeville. Sujuvat, turvalliset ja yhtäjaksoiset pyöräväylät ovatkin edellytys pyöräliikenteen kasvulle. Laadukas infrastruktuuri ohjaa kadun- ja tienkäyttäjiä oikeisiin toimintatapoihin, ja on täten myös muilla kulkutavoilla liikkuvien etu.

Vaikuttamistyössään Hepo tekeekin yhteistyötä myös muiden kestäviä kulkutapoja sekä esteetöntä ja tasa-arvoista liikenneinfrastruktuuria edistävien tahojen kanssa. Näistä mainittakoon esimerkkinä kevättalvella 2022 järjestetty mielenilmaus, joka kiinnitti huomiota kelvottoman talvikunnossapidon paitsi pyörällä liikkuville, mutta myös esimerkiksi näkö- ja liikkumisrajoitteisille henkilöille aiheuttamalle kohtuuttomalle haitalle. 

Hepon puheenjohtaja Timo Hast pitää Hämeentien uusia pyöräväyliä järjestön vaikuttamistyön suurimpana yksittäisenä saavutuksena

Kuntavaaleissa pääset vaikuttamaan

Toisena suurena onnistumisena Hast mainitsee neljän vuoden välein toteutettavan Hepon kuntavaalikampanjan, jonka avulla ehdokkaita on sitoutettu Hepon tavoitteisiin. Hepon, muiden alueellisten pyöräilyjärjestöjen sekä valtakunnallisen Pyöräliiton yhteisen Pyörävaalit-kampanjan tarkoitus on, että ehdokkaat allekirjoittavat pyöräliikenteen kehittämiseen tähtääviä tavoitteita ja täten sitoutuvat pyöräliikennettä edistäviin toimiin. 

Vaikka vaalityötä tehdään toki muidenkin vaalien yhteydessä, ovat kuntavaalit pyöräilyn kannalta merkittävimmät – tehdäänhän valtaosa pyöräliikenteeseen vaikuttavista päätöksistä kuntien ja kaupunkien tasolla. Myös suurin ja merkittävin osa pyöräilyn infrastruktuurista on kuntien ylläpitämällä katuverkolla. 

Vuoden 2021 kuntavaaleissa Hepo ajoi muun muassa tapahtumien ja työmaiden kiertotiejärjestelyiden kohentamista; talvikunnossapidon kehittämistä; baanojen rakentamisen vauhdittamista; kaupunkipyöräjärjestelmien saamista ympärivuotiseen käyttöön sekä nykyaikaisten suunnitteluohjeiden käyttöönottoa myös Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Näissä vaaleissa valituista Helsingin kaupunginvaltuutetuista 32 prosenttia oli allekirjoittanut Hepon kuntavaalitavoitteet. Espoossa vastaava luku oli puolestaan 31, Vantaalla 18 ja Kauniaisissa yhdeksän prosenttia. 

Pyörävaalit-kampanjassa esitellään pyöräilyn edistämiseen sitoutuneita ehdokkaita läpi pääkaupunkiseudun ja puoluepoliittisen kentän. Kuvakaappaus vuoden 2021 kunnallisvaalien somekampanjoinnista. 

Monet Hepon aiemmista tavoitteista ovat jo toteutuneet, ja pyöräliikenteen kehittämisessä on otettu pääkaupunkiseudulla muitakin merkittäviä harppauksia. Saavutukset syntyvät yhteistyöllä, ja monet kaupunkien tekemistä uudistuksista ovat sellaisia, joita myös Hepo on pitkään ajanut. 

Esimerkiksi pyöräilykoordinaattorin viran perustaminen Helsinkiin, kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönotto Helsingissä ja Espoossa – Vantaalla on oma erillinen järjestelmänsä –, investointitason nosto ja uudet pyöräliikenteen suunnitteluohjeet Helsingissä sekä pyöräväylien talvikunnossapito harjaamalla ovat toteutuneita tavoitteita, joita Hepo on ollut edistämässä ja peräänkuuluttamassa.

Pyöräliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudulla näkyy myös jokaisen pyöräilijän arkisessa liikenneympäristössä. Askeleet ovat olleet kenties pieniä, mutta kokonaisuutena jättiharppauksia koko liikennejärjestelmälle. 1980- ja 1990-lukujen kevyen liikenteen väylistä ollaan pienin askelein siirrytty kohti Euroopan johtavien pyöräilykaupunkien parhaita käytäntöjä pyörätaskuineen ja kolmitasoisine väylineen, jossa pyöräliikenne on eroteltu niin jalankulusta kuin moottoriajoneuvoliikenteestäkin.

Merkittävä edistysaskel oli vuonna 2016 käyttöönotettu kaupunkipyöräjärjestelmä. 50:stä Helsingin kantakaupungissa sijaitsevasta asemasta koostunut järjestelmä on kasvanut koko pääkaupunkiseudun kattavaksi verkostoksi (tosin Vantaan järjestelmä on erillinen Helsingistä ja Espoosta), jonka käyttöaste on yksi maailman suurimmista.

Kaupunkipyöriä Mäkelänkadulla vuonna 2018. Vain pyörätiet puuttuvat – onneksi muutos on kuitenkin tulossa. Kuva Outi Pallasoja / Helsingin kaupunginmuseo.

Hämeentien ohella myös monet muutkin kantakaupungin pääväylistä ovat saaneet tai saamassa uudet, laadukkaat pyörätiensä tai -kaistansa. Näitä ovat mm. paraikaa (2022) rakennettavat Runeberginkadun ja Helsinginkadun reitit. Uudistuksia on edessä lähitulevaisuudessa esimerkiksi Mannerheimintiellä ja Mäkelänkadulla sekä vaikkapa rautatien alittavan ja Kaivokadun sumpun purkavan Kaisantunnelin muodossa.   

Kaikki nämä uudistukset ja kehitysaskeleet ovat vaatineet pitkäjänteistä työtä; palautetta, kannanottoja, vaikuttamista päättäjiin ja virkamiehiin sekä luonnollisesti kestäviä valintoja äänestyskopeissa.

Artikkelin kolmas osa, jossa paneudumme muun muassa vaikuttamistyön tulevaisuuden tavoitteisiin, julkaistaan tällä sivulla ensi viikolla. Sarjan ensimmäisen osan voit lukea tästä ja toisen tästä.

Liity nyt – voit voittaa Helkaman sähköpyörän

Jos koet, että pyöräilyolosuhteisiin pitäisi vaikuttaa, liity Hepon jäseneksi. Hepon jäsenenä pääset hyödyntämään rahanarvoisia jäsenetuja, joilla mm. huollatat niin pyörää kuin pyöräilijääkin mukavilla alennuksilla. 30 euron vuosijäsenmaksu maksaa itsensä nopeasti takaisin. Liittymällä jäseneksi viimeistään 22.9.2022 klo 23.59 olet mukana Helkaman sähköavusteisen polkupyörän arvonnassa (arvo jopa 3 199€).

Helsingin seudun pyöräilijät ry, tuttavallisemmin Hepo, on pyöräilyn edistämiseen keskittynyt kansalaisjärjestö, jolla on yli 1550 jäsentä. Pyrimme vaikuttamaan lainsäädäntöön ja liikennesuunnitteluun niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Puoluepoliittisesti Hepo on sitoutumaton. Vaikuttamisen ohella myös pyöräretkien järjestäminen on ollut alusta alkaen näkyvä ja merkittävä osa Hepon toimintaa.

Teksti Lauri Kervinen